Trzeba przyznać, że ta kampania reklamowa Credit Agricole się udała. Choć praktycznie każdy bank oferuje „przeniesienie” rachunku, to Polacy wybierają właśnie CA. Powód? To jedyny bank, który oferuje bardzo łatwą promocję z premią w wysokości 200 zł. Co ciekawe zysk możemy jednak jeszcze nieco podkręcić, jeśli dodatkowo założymy konto z czyjegoś polecenia. Razem do zgarnięcia będzie aż 250 zł.

Credit Agricole - 200 zł za przeniesienie konta

Krótki okres karencji

Aby skorzystać z promocji należy być nowym klientem banku, czyli osobą nieposiadającą konta osobistego w Credit Agricole przez ostatni rok.

Jeśli spełniamy ten prosty warunek to wystarczy, że wypełnimy wniosek o jeden z rachunków PROSTOoszczędnościowych wraz z kartą debetową oraz wybierzemy wyciągi w formie elektronicznej. Bank wymaga również wyrażenia zgody na działania marketingowe i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

Najważniejsze jednak, aby „przenieść rachunek z innego banku”. O co w tym chodzi? Credit Agricole wymaga od nas, aby po złożeniu wniosku udać się do oddziału nie tylko w celu finalizacji umowy, ale również w celu przeniesienia rachunku z innego banku – co technicznie polega na upoważnieniu CA do zamknięcia naszego konta w innym banku. Bardzo ważne, aby podpis złożony w placówce CA zgadzał się z podpisem w poprzednim banku – inaczej zostanie odrzucony. Jeśli macie wątpliwości jaki tam złożyliście podpis (albo czy w ogóle złożyliście podpis, jeśli konto było zakładane online!), to zawsze możecie go chwilę wcześniej zaktualizować – w placówce danego banku.

Co ciekawe przenosiny konta dostępne są jedynie w części banków. Niestety sam Credit Agricole udostępnia dość starą listę obsługiwanych banków, dlatego ostatnim razem poprosiłem was o informację jakie konta udało się wam przenieść. Z waszych komentarzy wynika, że problemów nie powinno być podczas przenoszenia konta z BZWBK, Alior Banku, mBanku, Eurobanku, Inteligo/PKOBP, Pekao, Citibank, BOŚ. Nie przenośnie natomiast rachunków z T-Mobile Usługi Bankowe, BGŻ BNP Paribas, Idea Banku i Nest Banku.

Na koniec jeszcze jedna uwaga co do wizyty w placówce banku. Zgodnie z regulaminem musimy podpisać „zlecenie przekazywania wynagrodzenia”, które teoretycznie bank wyśle do naszego pracodawcy. W praktyce jednak nasze wynagrodzenie wcale nie musi wpływać do CA, aby spełnić waruni promocji! Prawdopodobnie najlepszym wyjściem będzie przekonanie pracownika banku, że samodzielnie zaniesiemy ten dokument do pracodawcy. A jeśli pracownik banku się nie zgodzi – to po prostu uprzedźmy wcześniej w firmie, w której pracujemy, żeby nie zmieniali numeru w razie otrzymania pisma (teoretycznie mogłoby to być przecież wyłudzenie…). Inna sprawa, że nikt nie ma możliwości zweryfikowania, czy faktycznie pracujemy dla firmy podanej na zleceniu, więc to co tam podamy nie ma żadnego realnego znaczenia.

200 zł za wpływy 3000 zł

Jeśli już przebrniemy przez podpisywanie dokumentów w oddziale i zawrzemy umowę, to nie pozostanie nam nic innego, jak spełnienie warunków promocji. A te są całkiem łatwe :)

Bank wymaga od nas, aby co najmniej raz w miesiącu na nowo-otwarty rachunek wpłynęła zadeklarowana wcześniej kwota (min. 3000 zł). Nie ma jednak problemu, aby był to przelew własny z innego rachunku. Ba, może być nawet rozbity na kilka mniejszych przelewów (np. 3 x 1000 zł). W ten sposób możemy nawet przelewać w kółko te same pieniądze – bank nie wymaga bowiem, aby leżały na rachunku – mogą zostać „odlane” zaraz po przelaniu z innego banku :)

Dla porządku dodam, że zgodnie z regulaminem wpływy zdefiniowane są następująco:

suma transakcji uznaniowych wynikająca z wpłat gotówkowych oraz przelewów na prowadzony w ramach Konta rachunek główny w PLN z wyłączeniem przelewów środków z zakończonej lokaty, wypłat z Rachunku Oszczędzam […] lub przelewów pomiędzy rachunkami konta (w tym z rachunków prowadzonych w walutach innych niż PLN), a także z innych kont prowadzonych przez Bank [Credit Agricole], jeżeli Klient jest ich posiadaczem lub pełni rolę pełnomocnika;

Warunek zapewnienia wpływów musimy spełnić trzy razy, zaczynając najpóźniej od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu umowy o konto. Jeśli uda nam się zapewnić wpływ już w pierwszym, niepełnym miesiącu, to nagrodę w wysokości 200 zł otrzymamy po prostu wcześniej. Bank bowiem deklaruje, że nagroda zostanie wypłacona do końca kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków, o ile nie złożymy dyspozycji zamknięcia konta, a karta debetowa wyrobiona podczas zakładania będzie ciągle aktywna.

50 zł w programie poleceń Credit Agricole

Oprócz premii na start możliwe jest również skorzystanie z czyjegoś polecenia i zgarnięcie 50 zł dodatkowej premii (polecający również ją dostanie, o ile nie poleci konta więcej, niż 10 razy). Aby ją zdobyć konieczne jest zaznaczenie opcji „Otwieram konto z Polecenia” podczas składania wniosku internetowego i podanie kodu.

Same warunki zdobycia premii pokrywają się z opisaną wyżej promocją „Przenieś konto”. Bank wymaga bowiem zaznaczenia zgód na marketing i otrzymywanie informacji handlowej oraz spełnienie jednego z dwóch warunków: zapewnienie wpływów na min. 1500 zł (lub min. 500 zł dla 1 Konta) lub wykonanie transakcji bezgotówkowych kartą na min. 300 zł.

Powyższe warunki musimy spełnić trzykrotnie w każdym z trzech pełnych miesięcy od otwarcia konta.

Skąd wziąć kod polecający? Wystarczy napisać do mnie poprzez formularz kontaktowy – podeślę kod jednego z czytelników bloga. Jeśli natomiast chcesz polecić konto, to również możesz się zgłaszać ze swoim kodem – ale przez dedykowany formularz (inne zgłoszenia, zwłaszcza poprzez spamowanie w komentarzach, nie będą brane pod uwagę – wręcz przeciwnie – kod nie będzie wykorzystany).

Na koniec dodam, że osoba polecające też powinna spełnić pewne warunki w celu otrzymania premii za polecenie. Po pierwsze – konieczne jest zapisanie się do programu poleceń. Po drugie – wyrażenie zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowych i na informację handlową. Po trzecie – niezamknięcie konta przed wypłatą premii.

Ile kosztuje konto w Credit Agricole?

Choć cała promocja wydaje się relatywnie prosta i przyjemna, to warto jeszcze rzucić okiem na opłaty za konto, aby realnie ocenić jej potencjał.

W przypadku osób młodych, czyli poniżej 27. roku życia, najprawdopodobniej najlepsza opcja to 1 Konto. Jego zaletą jest brak opłat i łatwy warunek zwolnienia z opłaty za kartę – należy wykonać co najmniej jedną płatność na kwotę min. 1 zł.

W przypadku osób „bankowo dorosłych” najprawdopodobniej najlepszym wyborem będzie… najbardziej prestiżowe Konto PROSTOoszczędzające Premium. Dlaczego? Bo i konto i karta są darmowe po spełnieniu relatywnie prostych warunków. Bank nie pobiera bowiem opłaty za konto w momencie, kiedy suma miesięcznych wpływów wyniesie min. 10 000 zł. Oznacza to, że przelanie samemu sobie 3 x 3334 zł ze swojego konta w innym banku spełnia ten warunek. Sama karta debetowa jest darmowa bez spełniania dodatkowych warunków :)

W przypadku Konta PROSTOoszczędzającego Plus bank wymaga natomiast wydawania 500 zł miesięcznie, aby karta (wymagana do zgarnięcia premii) była darmowa – inaczej płacimy za nią 7,90 zł. Za sam rachunek nie płacimy ani grosza, jeśli zapewnimy wpływ 1500 zł (1000 zł dla osób poniżej 30 roku życia). W innym wypadku jest to 9,90 zł.

Konto w wersji Standard również niezbyt się opłaca – jego prowadzenie kosztuje 4,90 zł miesięcznie, bez możliwości zwolnienia z opłat.

Pamiętajmy również, że rachunek dla młodych (1 Konto) automatycznie przekształca się w Konto PROSTOoszczędzające Plus po osiągnięciu 27. roku życia – dlatego osobom zbliżającym się do tej granicy polecam od razu założenie konta Premium – tak, aby łatwiej było spełniać warunki bezpłatności.

3% na lokacie na start

Zakładając konto w Credit Agricole automatycznie zyskujemy możliwość uruchomienia lokaty 2-miesięcznej o podwyższonym oprocentowaniu. W chwili obecnej wynosi ono 3% w skali roku dla kwoty do 50 000 zł.

O tym jak zyskać tak wysokie oprocentowanie pisałem w tym wpisie.