Idea Bank znów zmienia zasady promocji „Premiowanie za bankowanie” przeznaczonej dla klientów firmowych. Tym razem bank postanowił obciąć nieco kwotę maksymalną. Zamiast 741 zł rocznie (czyli 600 zł po odliczeniu podatku dochodowego) od kilku dni do zdobycia mamy 600 zł. Choć pozostałe warunki wydają się identyczne jak dotychczas rzućmy jeszcze raz okiem na wygląd promocji.

600 zł premii dla firm od Idea Bank

Premiowanie za bankowanie dla nowych i obecnych klientów

Aby skorzystać z oferty „Premiowanie za bankowanie” należy być albo nowym albo obecnym klientem banku. W pierwszym przypadku wymagane jest prowadzenie działalności gospodarczej i nieposiadanie wcześniej zawartej umowy o rachunek „Firma to ja”. Jeśli spełniamy te wymogi to konieczne jest, oprócz podpisania umowy, wypełnienie formularza przystąpienia do promocji „Premiowanie za bankowanie”. Jeśli konto będzie zakładane przez internet, to całość powinna się sprowadzić do kilku kliknięć myszą. Przypilnujmy jedynie, aby po założeniu konta mieć aktywną promocję zanim zaczniemy wykonywać jakiekolwiek operacje finansowe (np. wpływ środków) – ponoć wtedy system potraktuje nas jako obecnego klienta.

Bank chce również nagradzać obecnych posiadaczy tego typu rachunku, o ile spełnią dodatkowe warunki: złożą wniosek o przystąpienie do promocji, posiadają dostęp do systemu Idea Cloud, a w ciągu trzech ostatnich miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do promocji ich rachunek nie został uznany kwotą zewnętrznej transakcji płatniczej (np. przelewewm, wpłatą gotówki we wpłatomacie itd.) oraz nie został obciążony jedną z poniższych transakcji:

  • przelewem lub przelewami na łączną kwotę min. 1000 zł
  • transakcją lib transakcjami bezgotówkowymi kartą na łączną kwotę min. 400 zł
  • przelewem lub przelewami do ZUS lub US

Do 50 zł miesięcznie za proste czynności

Same warunki przyznawania premii są już dosyć proste. Za każdą czynność lub transakcje opisaną w poniższej tabelce otrzymać możemy premię wynoszącą od 10 do 40 zł. W ciągu miesiąca do zdobycia mamy maksymalnie 50 zł, a w ciągu roku – 600 zł.

Czynność lub transakcja Szczegółowe warunki Wysokość Premii
utrzymywanie średniego miesięcznego salda od 5 000,01 zł do 10 000,00 zł 10,00 zł brutto
od 10 000,01 zł do 15 000,00 zł 20,00 zł brutto
od 15 000,01 zł do 30 000,00 zł 30,00 zł brutto
powyżej 30 000,01 zł 40,00 zł brutto
wpłata gotówki we wpłatomacie od każdej wpłaty jednorazowej nie niższej niż 1000 zł 20,00 zł brutto
przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego od pierwszego przelewu w miesiącu na kwotę minimum 250 zł 30,00 zł brutto
wystawienie i opłacenie faktury na Rachunek Uczestnika poprzez Bankowość Elektroniczną za każdą wystawioną i opłaconą fakturę na kwotę nie niższą niż 100 zł 20,00 zł brutto

Jak widać z tabelki maksymalną premię można uzyskać dość prosto, bo np. za przelew do ZUS lub US oraz wpłatę gotówki we wpłatomacie lub utrzymanie średniego salda 10 000 zł.

Premia za dany miesiąc będzie wypłacana do 10 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków.

Co istotne: podatek od premii powinien zostać rozliczony przez uczestnika samodzielnie. Należy więc założyć, że realnie zarobimy nieco mniej, choć wszystko zależy od sytuacji naszej działalności gospodarczej.

Szczegóły promocji w regulaminie.

Ile kosztuje konto Firma to Ja?

Konto Firma to Ja jest jednym z najlepszych rachunków firmowych na rynku. Rachunek prowadzony bez karty debetowej nie kosztuje ani grosza, a w zamian otrzymujemy różne przywileje, np. możliwość korzystania z przestrzeni coworkingowej Idea Hub lub z wbudowanego systemu do księgowości Idea Cloud.

Jeśli natomiast zdecydujemy się na wyrobienie karty debetowej, to zapłacimy za nią 4,99 zł. Jeśli jednak wydamy 400 zł miesięcznie, to karta będzie za darmo.