Lokata 160 dni z premią dla Uczestników Klubu Korzyści