Zgodnie z zapowiedziami z piątku Credit Agricole zaprezentował dziś nową promocję. Tym razem do zgarnięcia mamy całkiem łatwe 250 zł za przeniesienie konta ze swojego dotychczasowego banku oraz… 100 zł za ucieczkę do kolejnego! :)

250-zl-za-przeniesienie-konta

Przenieś konto do CA i zgarnij 250 zł

Promocja „Przenieś konto z gwarancją satysfakcji” obowiązuje od 2 maja do 31 lipca włącznie. Co ciekawe możemy z niej skorzystać tylko w oddziale. Dlaczego? Credit Agricole wymaga bowiem od nas złożenia wniosku z pełnomocnictwem, dzięki któremu będzie w stanie załatwić za nas przenosiny konta ze „starego” banku. Konieczne do tego będzie podanie nazwy banku, numeru rachunku, a przy okazji nazwę i adres instytucji przekazującej wynagrodzenie (emeryturę, rentę itd). Wniosek z pełnomocnictwem powinniśmy złożyć najpóźniej w momencie podpisania umowy konta lub w ciągu kolejnych 7 dni.

Na szczęście można znacznie skrócić swoją wizytę w oddziale i wypełnić wniosek o konto przez internet. Po uzupełnieniu danych zadzwoni do nas konsultant aby umówić na wizytę w konkretnym oddziale. Ominiemy w ten sposób ewentualne kolejki oraz nie będziemy tracić czasu na czekanie aż doradca „przeklepie” nasze dane do systemu.

Warto zauważyć, że choć bank wymaga od nas podania danych instytucji przekazującej wynagrodzenie w celu powiadomienia jej o zmianie konta, to regulamin nie precyzuje co ma się dalej stać z tą dyspozycją. Jeśli nie chcemy zmieniać numeru konta to najprościej powiedzieć pracodawcy, aby odrzucił takie pismo (jeśli faktycznie dostanie je pocztą). Z resztą osobiście nigdy nie zaufałbym przesyłce z prośbą o zmianę numeru konta pracownika dostarczonej w ten sposób – wydaje się to mało wiarygodne i na granicy prawa.

Co w przypadku samozatrudnionych? Osobiście podałbym dane swojej firmy i niezbyt się przejmował otrzymaną dyspozycją.

250 zł na start

Co dalej? W promocji do zdobycia mamy dwie premię. Aby zgarnąć pierwszą z nich, czyli tytułowe 250 zł, należy podpisać umowę o konto wraz z kartą debetową oraz zapewnić wpływy comiesięczne. Pod pojęciem wpływów rozumiemy:

sumę transakcji uznaniowych wynikającą z wpłat gotówkowych oraz przelewów na prowadzony w ramach Konta rachunek główny w PLN z wyłączeniem przelewów środków z zakończonej lokaty, wypłat z Rachunku Oszczędzam, Programu Systematycznego Oszczędzania, Antidotum PRO, Antidotum Progresywnego, przelewów wykonanych w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym dystrybuowanym przez Bank lub przelewów pomiędzy rachunkami konta (w tym z rachunków prowadzonych w walutach innych niż PLN), a także przelewów z innych kont prowadzonych przez Bank, jeżeli Uczestnik jest ich posiadaczem lub pełni rolę pełnomocnika

Istotne, aby wpływy wynosiły przynajmniej tyle, ile zadeklarowaliśmy podczas podpisywania umowy, przy czym nie mniej niż 1500 zł miesięcznie. Bank wymaga od nas co najmniej trzech takich miesięcy (jako pierwszy liczymy miesiąc otwarcia rachunku lub kolejny, pełny miesiąc kalendarzowy). Jak łatwo zauważyć nie ma znaczenia, czy wpływ będzie przelewem własnym z innego konta, czy wpływem wynagrodzenia. I to i to powinno dawać premię.

Wypłata premii w wysokości 250 zł zostanie przekazana na aktywny rachunek nie później niż na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego po spełnieniu warunków.

Zamknij konto i… zgarnij 100 zł!

A jaka jest druga premia? Okazuje się, że bank może przyznać jednorazową premię za niewypełnienie gwarancji satysfakcji. Bank chce nam zapłacić za to, że… będziemy chcieli od niego uciec.

Warunki niespełnienia gwarancji satysfakcji są następujące: po pierwsze przez okres 6 miesięcy musimy zapewniać comiesięczne wpływy „wynagrodzenia”. Po drugie nie wcześniej niż siódmym, lecz nie później niż w ósmym miesiącu kalendarzowym od dnia otwarcia konta musimy złożyć w innym banku wniosek z pełnomocnictwem o przeniesienie rachunku z CA do innego banku. Dodatkowo musimy poinformować bank o przyczynach niezadowolenia z usług wypełniając formularz.

Formularz zawiera podstawowe dane Uczestnika Promocji (imię, nazwisko, numer rachunku konta w Banku) oraz opis przyczyn niezadowolenia z jakości oferowanych przez Bank usług (nie więcej niż 1000 znaków). Formularz jest dostępny w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.credit-agricole.pl.

Co ciekawe w drugiej premii nie chodzi o to, aby ją zgarnąć i zostać w CA ale… aby faktycznie przenieść się do innego banku. Wypłata nagrody nastąpi bowiem przed realizacją dyspozycji przeniesienia rachunku do innego banku.

Promocja z rocznym okresem karencji

Na koniec istotna uwaga: w promocji nie może uczestniczyć osoba, która:

w okresie do 1 roku przed datą otwarcia Konta była Posiadaczem Konta indywidualnego lub jednym z Posiadaczy Konta wspólnego prowadzonego przez Bank w pakiecie innym niż Pakiet Depozytowy.

Pierwsza z premii (250 zł) zwolniona jest z podatku dochodowego. Do drugiej premii (100 zł) bank dorzuci nam 23 zł, które pobierze w celu opłacenia podatku. Realnie otrzymamy więc faktycznie 250 + 100 zł.

Szczegóły promocji w regulaminie. Lista banków uczestniczących w przenosinach konta dostępna jest pod tym adresem.

Ile kosztuje konto w Credit Agricole?

Aby skorzystać z promocji należy założyć jeden z rachunków: 1 Konto, Konto PROSTOoszczędzające, Konto PROSTOoszczędzające PLUS lub Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM. Pierwszy z rachunków przeznaczony jest dla osób do 27 roku życia. Jego prowadzenie nic nie kosztuje, a za kartę nie zapłacimy ani grosza po wykonaniu płatności na sumę min. 1 zł. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby karty się pozbyć – regulamin promocji nie wymaga jej do wypłaty premii.

W przypadku osób starszych najlepsze będzie Konto PROSTOoszczędzające PLUS. Dlaczego nie „zwykłe”? Wersja z plusem może być darmowa – wystarczy zapewnić wpływ 1500 zł (osoby poniżej 30 roku życia 1000 zł). Za konto zwykłe musimy płacić zawsze (4,9 zł) więc raczej nie warto go zakładać.

Minusem konta w wersji PLUS jest fakt, że ciężko się pozbyć opłaty za kartę (o ile będziemy z niej korzystać) – konieczne jest wydanie min. 500 zł. Dla wielu osób lepszym wyborem może być założenie konta PREMIUM. Karta do tego rachunku jest zawsze darmowa, a za konto nie zapłacimy ani grosza pod warunkiem łącznych wpływów 10 000 zł miesięcznie (można przelewać sobie pieniądze w kółko).

Pamiętajmy natomiast, że bank wymaga od nas zawnioskowania o kartę podczas otwierania konta, ale nie jest konieczne wykonywanie dalszych operacji z nią związanych. Możemy więc kartę aktywować, a zaraz później zastrzec i wyrzucić. Samo konto do otrzymania premii będzie wystarczające.