W sierpniu najbardziej popularną promocją na LiveSmarter była akcja BNP Paribas, w której za założenie iKonta bank obiecywał tablety Samsung Galaxy Tab 3 Lite. No właśnie: obiecywał, bo patrząc na dzisiejsze maile informujące o nieprzyznaniu nagrody większości z was trzeba się zastanowić co ze sprawą robić dalej.

Co mówi regulamin?

Po pierwsze – przestudiujmy jeszcze raz regulamin promocji, który ukazał się na początku sierpnia. Zgodnie z nim promocja trwa od 01.08.2014 do 31.08.2014 lub do wyczerpania Nagród.

I wszystko wskazuje na to, że nagrody się wyczerpały – w dniu 14.08 bank usunął bowiem link ze strony promocji i wyświetla informację:

BNP Paribas: zakończenie sprzedaży premiowej tabletów

Osoby, które przystąpiły do promocji przed wyczerpaniem się limitu nagród musiały spełnić łącznie dwa punkty:

Uczestnik nabywa prawo do nagrody – tabletu Samsung Galaxy Tab P3 Lite SM-T110 jeśli spełni łącznie następujące warunki:
1) w okresie trwania Sprzedaży Premiowej kliknie w banner reklamowy z wizerunkiem tabletu i informacją o sprzedaży premiowej, wypełni wniosek o otwarcie iKonta BNP Paribas Banku Polska S.A. i dokona przelewu identyfikującego,
2) do 30.09.2014 aktywuje iKonto w BNP Paribas Banku Polska S.A. i wykona transakcje kartą debetową na kwotę przynajmniej 400 zł.

Warunki proste, nagroda wygląda na łatwą do zgarnięcia – ale niestety dziś wielu z Was dowiedziało się, że nagrody nie dostanie.

Co mówi BNP Paribas?

Na nasze pytanie próbował odpowiedzieć zespół prasowy BNP Paribas:

BNP Paribas Bank Polska konsekwentnie rozwija oraz promuje bankowość internetową i mobilną. Po wprowadzeniu do oferty nowego rachunku bankowego „iKonto”, bank do jego promocji wykorzystał m.in. limitowaną sprzedaż premiową „iKonto BNP Paribas z Tabletem”. Klienci, zainteresowani nowym rodzajem konta, mogli otrzymać tablet po spełnieniu warunków promocji. Sprzedaż Premiowa miała charakter limitowany. Jej czas trwania przewidziany był na okres jednego miesiąca (od 01.08.2014 r. do 31.08.2014 r.) lub do wyczerpania nagród.

Ze względu na bardzo duże zainteresowania sprzedażą promocyjną „iKonto BNP Paribas z Tabletem”, bank zdecydował niezwłocznie o wycofaniu informacji o możliwości skorzystania z oferty, ze względu na ilość zgłoszeń przekraczającą liczbę nagród. Zgodnie z regulaminem tablet Samsung Galaxy Tab P3 Lite SM-T110 otrzymały osoby, które najszybciej spełniły łącznie dwa warunki:
4.1.1 w okresie trwania Sprzedaży Premiowej kliknęły w banner reklamowy z wizerunkiem tabletu i informacją o sprzedaży premiowej, wypełniły wniosek o otwarcie iKonta BNP Paribas Banku Polska S.A. i dokonały przelewu identyfikującego,
4.1.2 do 30.09.2014 aktywowały iKonto w BNP Paribas Banku Polska S.A. i wykonały transakcje kartą debetową na kwotę przynajmniej 400 zł.

Osoby, które wzięły udział w sprzedaży premiowej „iKonto BNP Paribas z Tabletem”, a nie nabyły prawa do nagrody, mogą zamknąć wymagane w promocji konto, w każdym z oddziałów banku bez jakichkolwiek kosztów dodatkowych.

Tu pojawiają się dwa problemy. Po pierwsze: w regulaminie promocji nie ma nigdzie informacji o konieczności spełnienia warunków jak najszybciej. Ba, patrząc na Wasze komentarze mamy wrażenie, że bank przyznawał tablety niemal losowo – osoby, które spełniły warunki już w kilka dni po informacji na blogu tableta nie otrzymały, tymczasem osoby, które spełniły warunki nieco później – tak (choć było ich bardzo mało).

Co ciekawe – znamy przypadek osoby, która warunki spełniła 19.08, więc zasłanianie się wyczerpaniem limitu 14.08 jest bezsensowne.

Po drugie – według regulaminu promocji konta nie można zamknąć przez 12 miesięcy – i to niezależnie od tego, czy nagrodę otrzymaliśmy czy nie, inaczej zapłacimy 400 zł kary!

Interesujący jest również fakt, iż w mailu informującym o nieprzyznaniu tabletu bank dziękuje za udział w sprzedaży premiowej:

BNP Paribas: Nie dostałem tabletu

Sprawdźmy co to oznacza według regulaminu:

Każdemu Uczestnikowi, która spełni warunki Sprzedaży Premiowej opisane w dziale IV Regulaminu, Bank przyznaje tablet Samsung Galaxy Tab P3 Lite SM-T110

W związku z powyższymi informacjami radzimy, jakie kroki warto podjąć, aby uzyskać obiecaną nagrodę.

Reklamacja

Po pierwsze – reklamacja. Postaramy się zaraz przygotować szkic pisma (jeśli ktoś ma gotowy prosimy o podesłanie). Zakładając, że reklamacja zostanie odrzucona przechodzimy do drugiego punktu.

Aktualizacja: dostaliśmy propozycję pisma od naszego czytelnika. Jeśli chcecie, możecie skorzystać lub dostosować go do swoich potrzeb:

Do
BNP Paribas Bank Polska SA
z siedzibą w Warszawie

Reklamacja

W związku z informacją z dnia 9 października 2014 r. otrzymaną od Banku za pomocą środków komunikacji elektronicznej o nieprzyznaniu mi nagrody w postaci tabletu Samsung Galaxy Tab P3 Lite SM-T110 wnoszę o zmianę decyzji i niezwłoczne nadesłanie mi przyrzeczonej nagrody bądź jej równowartości w przypadku gdyby występował brak towarów danego rodzaju na rynku.

Jednocześnie wyjaśniam co następuje. Stosownie do treści Sprzedaży Premiowej „iKonto BNP Paribas z Tabletem” zwanej dalej „Regulaminem” informuje, iż w okresie trwania Sprzedaży Premiowej kliknąłem w banner reklamowy z wizerunkiem tabletu z informacją o sprzedaży premiowej a następnie wypełniłem wniosek o otwarcie iKonta BNP Paribas Banku Polska S.A. i dokonałem przelewu identyfikującego. iKonto w BNP Paribas Banku Polska S.A aktywowałem oraz wykonałem transakcje kartą debetową na kwotę przekraczającą 400 zł w zakreślonych terminach. Zgodnie z punktem V regulaminu Każdemu Uczestnikowi, która spełni warunki Sprzedaży Premiowej opisane w dziale IV Regulaminu, Bank przyznaje tablet Samsung Galaxy Tab P3 Lite SM-T110. Decyzja o przyznaniu tabletu nie ma więc charakteru uznaniowego.

Należy zauważyć, iż okres trwania Sprzedaży Premiowej premiującej otwarcie iKonto w BNP Paribas Banku Polska S.A. trwał od 01.08.2014 r. do 31.08.2014 r.lub do wyczerpania Nagród. Bank co prawda zastrzegł sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Sprzedaży Premiowej bez podania przyczyn jednak w momencie składania wniosku na stronie promocji jak już wskazałem widniała informacja, iż sprzedaż premiowa trwa. Warunkiem przesądzającym o przystąpieniu do sprzedaży premiowej jest więc chwila złożenia wniosku zgodnie z rozdziałem IV pkt 1.1 regulaminu. Na marginesie należy zauważyć, iż Bank w „emailu” z dnia 9 października 2014 r. potwierdził fakt, iż brałem udział w sprzedaży premiowej. W przypadku negatywnego rozpoznania niniejszej reklamacji bądź nieudzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni o rozstrzygnięcie sporu zwrócę się do Arbitra Bankowego. Mając powyższe na uwadze wnoszę jak we wstępie.

Arbiter Bankowy

Najlepszym sposobem na rozstrzygnięcie sporu jest zgłoszenie sprawy do Arbitra Bankowego, działającego przy Związku Banków Polski – oczywiście tylko pod warunkiem, że reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie. Swoją drogą definiuje to nawet sam regulamin:

Organem sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000 zł.

Koszt tego typu operacji to 50 zł, jednak w przypadku wygranej opłata jest zwracana. Sami wykonamy ten krok jak najszybciej, aby dać Wam znać jak przebiegł proces.

Komisja Nadzoru Finansowego

Oczywiście równolegle sprawę można zgłaszać do UOKiKu (choć z doświadczenia wiemy, że w sprawach bankowych często nie jest to dobre rozwiązanie – banki zasłaniają się tajemnicą bankową). Dobrym pomysłem może być zgłoszenie do Komisji Nadzoru Finansowego, która jest organem sprawującym nadzór nad bankiem.

Oprócz bloga na Facebooku powstała osobna strona zrzeszająca osoby, które nie dostały tabletu (nie używamy słowa „oszukani”, bo o tym zdecyduje arbiter bankowy).

Podobną strategię do opisanej powyżej proponuje również AppFunds oraz Michał Szafrański. O sprawie wypowiedział się również Maciej Samcik.

A co BNP Paribas mówił w przeszłości?

Na koniec chcemy tylko pokazać jak różny jest punkt widzenia banku (albo raczej pracowników pewnych działów czy wynajętych agencji), a jak różna rzeczywistość:

BNP Paribas na Facebooku

PS. Wpis ten będzie aktualizowany na bieżąco.