Wystartowała kolejna edycja promocji regularnego inwestowania w ING Banku Śląskim. Tym razem inwestując łącznie 750 zł możemy zyskać 100 zł premii. A ponieważ do wyboru mamy fundusze bezpieczne, to ryzyko straty jest niewielkie w porównaniu do potencjalnej premii. Jak więc zgarnąć 100 zł?

Premia 100 zł za regularne inwestowanie w ING

100 zł dla nowych i obecnych klientów

Aby skorzystać z promocji należy być klientem ING Banku Śląskiego posiadającym Otwarte Konto Oszczędnościowe lub rachunek osobisty. Osoby, które nie posiadają tego typu konta mogą skorzystać z trwającej do końca lipca promocji i zgarnąć 100 zł na start. Bank zastrzega również, że konieczne jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingu i utrzymanie jej do dnia 15.12.2017 – czyli dnia wypłaty premii.

A jak zgarnąć tytułowe 100 zł? Bardzo prosto. Wystarczy, że wypełnimy ankietę inwestycyjną oraz podpiszemy umowę o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania. Ciężko mi powiedzieć co z osobami, które już taką umowę mają zawartą (np. z poprzedniej promocji). Teoretycznie podpisanie umowy jest wymagane, więc albo należy ją wypowiedzieć i podpisać ponownie, albo liczyć na to, że bank nie potraktuje tego warunku dosłownie. Wskazywać by na to mógł fakt, że zdefiniowany jest jeszcze jeden warunek określający kto z promocji może skorzystać, a kto nie:

W momencie rozpoczęcia Promocji [Uczestnicy] nie będą posiadali jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na rejestrach otwartych na podstawie zawartej z Bankiem Umowy pośrednictwa

Warto tu dodać, że promocja rozpoczęła się 17.07 i trwa do 29.09.2017, dlatego wykluczone są osoby, które posiadały jednostki uczestnictwa na dzień 17.07.2017.

100 zł za zainwestowanie 3 x 250 zł

Co dalej? Aby zyskać 100 zł należy (w okresie trwania promocji) złożyć zlecenie otwarcia nowego rejestru w funduszach inwestycyjnych na kwotę min. 250 zł. Następnie należy złożyć Dyspozycję Regularnego Inwestowania w ramach powyższego funduszu na kwotę min. 250 zł miesięcznie i skorzystać z niej dwukrotnie. Jeśli mnie pamięć nie myli cały proces możemy przejść raz, uruchamiając regularne inwestowanie:
Dyspozycja Regularnego Inwestowania w ING

Jak to wygląda w praktyce? Przykładowo składając zlecenie zakupu jednostek we wrześniu kolejne jednostki zostaną zakupione w październiku, a kolejne – w listopadzie. Bank zaznacza, że jeśli spełnimy te warunki, to premia w wysokości 100 zł zostanie wypłacona do 15.12.2017 na Otwarte Konto Oszczędnościowe lub konto osobiste.

Jaki fundusz wybrać, by nie stracić?

A jaki fundusz inwestycyjny wybrać? Do wyboru mamy każdy fundusz oferowany przez platformę ING. Osobiście wybrałbym jeden z funduszy bezpiecznych, np. oferowany przez bank Pakiet Ostrożny. W poprzednim artykule wskazywałem również, że dobrym wyborem powinny być np. Investor Gotówkowy czy Investor Płynna Lokata. Ryzyko straty na tego typu funduszach jest minimalne, choć potencjalny zysk również nie rozpieszcza. Z drugiej strony w promocji chodzi o zgarnięcie 100 zł premii (która da jakieś 13,33% zysku z inwestycji), a nie o sam fakt zarobienia na funduszach.

Pamiętajcie, że wybór funduszy musi zostać podjęty przez was samych, a powyższy wpis nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Na koniec jeszcze jedna uwaga – promocja wymaga od nas zadeklarowania regularnego inwestowania przez okres 12 miesięcy, jednak nie ma żadnych zapisów penalizujących zakończenie operacji po zgarnięciu premii. Oznacza to, że po 15.12 spokojnie możemy wycofać swoją dyspozycję regularnego inwestowania, co zresztą potwierdzili już czytelnicy bloga w poprzednich edycjach promocji. Generalnie odsyłam do komentarzy pod poprzednim, bardziej szczegółowym opisem oferty ING – znajdziecie tam kopalnię wiedzy :)

Ważne dokumenty