Koniec miesiąca to okres, który osobom oszczędzającym może kojarzyć się z dobrymi propozycjami lokat „bezhaczykowych” Idea Banku. Z tego też względu z lekką niechęcią donoszę o dzisiejszej propozycji banku, czyli podwyżce oprocentowania na Lokacie na nowe środki. Dlaczego? Do zgarnięcia mamy „tylko” 2,8% – i to po przyniesieniu nowych środków.

Lokata na nowe środki w Idea Bank
Lokata dla nowych środków dostępna jest w wersji 1-, 2-, 3-, 4- i 5-miesięcznej. Dwie pierwsze opcje nie są jednak zbyt opłacalne, bo dają 2 oraz 2,05% w skali roku. Kolejne już znacznie więcej – bo 2,8%.

W porównaniu do tego, co Idea Bank prezentował nam do tej pory, tu jednak musimy zwrócić uwagę na to, aby na lokacie ulokować nowe środki. Co to oznacza? Zgodnie z kartą produktu:

Za Nowe środki uważa się środki pieniężne Posiadacza Rachunku stanowiące nadwyżkę ustaloną według łącznego salda środków zgromadzonych w Banku […] na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek danej Lokaty

Co to oznacza? Jeśli lokatę mamy zamiar zasilić jeszcze w listopadzie, to musimy sprawdzić saldo w Idea Banku w dniu 20.10 i przelać na nią nadwyżk. Jeśli w grudniu – to sprawdzamy saldo z 20.11. Inaczej oprocentowanie wyniesie jedynie 0,5%.

Na koniec warto dodać, że Lokata na nowe środki dostępna jest również dla osób, które posiadają konto osobiste w Idea Banku. Wtedy jej nazwa to Lokata na nowe środki Plus, a jej oprocentowanie jest wyższe o 0,2 p.p. Otrzymujemy wtedy 3% tak jak miesiąc temu, ale zdecydowanie bardziej wolimy 3% w wersji „bezhaczykowej”, niż z ograniczeniem do nowych środków i konieczności posiadania konta. Swoją drogą oferta wygląda na lekką kopię innego banku – niemal identyczną ofertę ma teraz Nest Bank :)

PS. Przypominam, że całkowicie nowym klientom Idea Banku najbardziej opłaca się pierwsze założyć Lokatę Happy (4% do 10 000 zł), a dopiero nadwyżkę ulokować na Lokacie na nowe środki.