Nawet 300 zł za Konto 360° i lokatę strukturyzowaną