Obligacje Skarbowe – czy warto z nich skorzystać w obecnych czasach?

Lokaty bankowe są stałym elementem naszego finansowego życia. Nie ma się czemu dziwić: dają nam pewną stopę zwrotu przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa. Oczywiście nie ma róży bez kolców: najczęściej do zdobycia najwyższego oprocentowania konieczne jest spełnienie określonych warunków, a depozyty długoterminowe są zazwyczaj nisko-oprocentowane i niekoniecznie odpowiadają aktualnej, w danym momencie, sytuacji na rynku. Z czego więc skorzystać, jeśli chcemy ulokować swoje środki nawet na kilka lat i jednocześnie nie martwić się o oprocentowanie? Jak zabezpieczyć nasze pieniądze przed inflacją i nie przejmować się dodatkowymi warunkami, typu przyniesienie nowych środków albo kwota maksymalna depozytu? Wystarczy, że skorzystamy z obligacji skarbowych, czyli papierów wartościowych oferowanych przez Skarb Państwa. O nie dostaję zresztą ostatnio coraz więcej pytań, choćby dlatego, że od kilku miesięcy dostępne są z poziomu bankowości elektronicznej Pekao S.A. – czyli drugiego największego banku w Polsce.

Obligacje Skarbowe w Pekao S.A.

Zacznijmy jednak od podstaw. Obligacja to papier wartościowych wydany na określonych zasadach przez danego emitenta. Jest to więc pewnego rodzaju umowa – my pożyczamy swoje pieniądze, a emitent zobowiązuje się do tego, aby je nam oddać – stając się w ten sposób naszym dłużnikiem. Zazwyczaj oprócz zwrotu kapitału otrzymujemy też odsetki, które mogą być wypłacane w dowolny sposób – np. co miesiąc, co pół roku, co rok, albo i na koniec naszej umowy, czyli w momencie zapadalności obligacji.

Brzmi trochę jak lokata, prawda? Różnica jest jednak taka, że obligacje może wyemitować nie tylko państwo, ale np. firma. Nie ma tu również żadnego gwaranta ochrony środków, jaką w przypadku depozytów pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Innymi słowy to my bierzemy na siebie pełne ryzyko tego, że dany emitent odda nam pieniądze.

Dlatego warto tu podkreślić, że w przypadku obligacji korporacyjnych (czyli emitowanych przez firmy) należy być ostrożnym, bo co jakiś czas możemy słyszeć o default’cie, czyli niewypłacalności danego emitenta – jak choćby w przypadku przymusowej restrukturyzacji Getin Banku. W tej sytuacji osoby lokujące środki w Getin Banku zostały ochronione przed utratą kapitału, natomiast osoby posiadające obligacje Getin Banku – straciły wszystko.

Jaki z tego wniosek? Bardzo mocno upraszczając: czym emitent pewniejszy (większy, stabilniejszy), tym jego obligacje wydają się bezpieczniejsze. Dlatego w zasadzie najpewniejszym emitentem obligacji wydaje się Skarb Państwa – zresztą obligacje emitowane przez państwa są nazywane obligacjami skarbowymi, aby odróżnić je od bardziej ryzykownych obligacji korporacyjnych. Abyśmy bowiem nie dostali środków od danego kraju, musiałby on zbankrutować – a do tego, w przypadku Polski, nam raczej daleko.

A jakie obligacje skarbowe mamy do wyboru? Opcji jest całkiem sporo, dlatego warto przeanalizować każdą z nich osobno.

Obligacje 3-miesięczne OTS

Obligacje skarbowe o najkrótszym okresie oszczędzania to 3-miesięczne, stałoprocentowe papiery wartościowe o symbolu OTS. W chwili publikacji tego wpisu zarobimy na nich 3% w skali roku, a odsetki zostaną wypłacone przy wykupie obligacji. Cena tej (jak i każdej kolejnej opisywanej) obligacji to 100 zł, a kupić ich możemy dowolną ilość – co oznacza, że możemy lokować dosłownie każdą kwotę podzielną przez 100.

Obligacje OTS są więc (od strony matematycznej) niemal dokładnym odpowiednikiem lokat: przelewamy środki, kupujemy obligacje, a po 3 miesiącach odbieramy kapitał powiększony o odsetki.

Obligacje roczne ROR

Ale nie zawsze tak jest. Znacznie ciekawiej robi się bowiem przy kolejnym typie obligacji skarbowych, czyli rocznych o symbolu ROR. Są to bowiem obligacje zmiennoprocentowe – co oznacza, że w trakcie trwania naszej umowy wysokość oprocentowania będzie się zmieniać. Jak? W pierwszym miesiącu zarobimy (w tym momencie) 6,75% w skali roku, natomiast w kolejnych miesiącach – tyle, ile wynosi stopa referencyjna NBP (na ten moment to 6,75%). Oznacza to, że jeśli Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na podwyższenie stóp procentowych – to i my automatycznie zarobimy więcej. Jeśli natomiast RPP obniży stopy – to zarobimy mniej. Łatwo więc zauważyć, że obligacje te mogą być najbardziej opłacalne wtedy, kiedy przewidujemy podwyżki stóp procentowych.

Obligacje roczne mają jeszcze jedną ciekawą cechę: odsetki wypłacane są nie w dniu zapadalności obligacji, ale co miesiąc. Oznacza to, że niejako stajemy się „rentierami”, bo co miesiąc na nasze konto wpływa umowna kwota, zależna od wysokości stóp procentowych.

Obligacje 2-letnie DOR

Obligacje dwuletnie DOR to niemal kopia obligacji rocznych. Oprócz dłuższego czasu trwania różnią się one jeszcze jednym detalem: oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP powiększonej o marżę w wysokości 0,1. Oznacza to, że na ten moment zarobimy tam 6,75% + 0,1% = 6,85% w skali roku.

Obligacje 3-letnie TOS

Kolejne dostępne obligacje skarbowe to trzyletnie papiery o symbolu TOS. Ich oprocentowanie jest stałe i wynosi 6,85% w skali roku. Kapitalizacja odsetek odbywa się co roku, natomiast odsetki zostaną nam wypłacone dopiero na koniec okresu – czyli po trzech latach. Przykładając to „na nasze”: kupując obligacje za 100 zł po roku jej wartość urośnie z 100 do 106,85 zł, po kolejnym roku – do 114,17, a na koniec – do 121,99 zł (razem 21.99%). Ma to dwie zalety: po pierwsze – nie musimy nic robić, aby po roku pracował nie tylko nasz ulokowany kapitał, ale również odsetki. Po drugie – podatek 19% od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) zostanie naliczony dopiero po trzech latach – dzięki czemu przez cały okres trwania obligacji będzie na nas pracować kwota brutto.

Na koniec dodam, że obligacje 3-letnie o powyższej konstrukcji mogą być świetnym wyborem w czasach, kiedy planowane są obniżki stóp procentowych. Zaklepujemy sobie bowiem stałe oprocentowanie na cały trzyletni okres.

Obligacje indeksowane inflacją 4-letnie COI

Kolejny typ obligacji to papiery czteroletnie o symbolu COI. Te ponownie są zmiennoprocentowe, ale tym razem indeksowane inflacją. Na ten moment oferują one 7% w pierwszym roku, a w kolejnych latach: wysokość inflacji + 1%. Oznacza to, że ochronimy w ten sposób swoje środki przed inflacją – choć pamietajmy, że od swojego zysku musimy zapłacić 19% podatku. Ten będziemy zresztą płacić co roku, bo w przypadku obligacji COI odsetki wypłacane są co roku.

Pamiętajmy również, że wskaźnik inflacji używany do określenia oprocentowania obligacji jest ustalany w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc okresu odsetkowego. Przekładając to na nasze: jeśli obligacje kupimy w styczniu, to po roku do ustalenia wysokości oprocentowania (na kolejny rok) zostanie użyty wskaźnik inflacji z listopada.

Obligacje indeksowane inflacją 10-letnie EDO

Zasada działania obligacji dziesięcioletnich jest bardzo podobna do tych czteroletnich. Różnica jest jednak taka, że pierwszym roku zarabiamy (na ten moment) 7,25%, natomiast w kolejnych latach: inflacja + marża 1,25%. Co równie istotne: wypłata odsetek następuje nie co roku, ale dopiero przy wykupie obligacji. Oznacza to, że przez 10 lat nasze środki pracują dla nas w kwocie brutto i dopiero na końcu pobierany jest od nich podatek od zysków kapitałowych. Tu efekt procentu składanego może być już naprawdę odczuwalny.

Czy oprocentowanie obligacji może się zmieniać?

I tak i nie. Charakterystykę danej serii obligacji opisuje list emisyjny, publikowany co miesiąc na stronie emitenta. Tam zawarte są wszystkie informacje o oprocentowaniu. Oznacza to, że jeśli kupimy dane obligacje, to nic już nam się nie zmieni – i zarobimy tyle, ile opisane w liście emisyjnym. Umawiamy się na dane warunki i zapominamy o temacie. Oczywiście wybierając obligacje zmiennoprocentowe oprocentowanie będzie się zmieniać – zgodnie z umową.

Jak można się jednak domyślić Skarb Państwa ma prawo zmienić warunki przyszłych serii obligacji. Oznacza to, że ich warunki mogą stać się bardziej atrakcyjne (jak stało się kilka miesięcy temu dla obligacji indeksowanych inflacją) ale również mniej atrakcyjne. Identycznie zresztą jak banki robią z lokatami – to, że dziś mamy gdzieś 8% nie oznacza, że tyle będzie jutro – no chyba, że zaklepiemy sobie takie warunki lokując tak swoje środki.

Przedterminowy wykup obligacji

Być może niektórym z was nasunęło się tutaj pytanie: a co, jeśli warunki przyszłych emisji obligacji będą lepsze? Czy mogę „zerwać” umowę i ulokować swoje środki jeszcze raz, tak jak to ma miejsce w przypadku lokat? I tak i nie. Po pierwsze – możemy wezwać emitenta do przedterminowego wykupu naszych obligacji ale tylko w określonym terminie – minimum 7 dni po sprzedaży obligacji i minimum 20 dni przed dniem wykupu. Po drugie i co ważniejsze: to zazwyczaj kosztuje, więc wszystko trzeba przeliczyć.

Obligacje 3-miesięczne są jedynymi, których przedterminowy wykup jest darmowy. W przypadku obligacji rocznych musimy natomiast zapłacić 0,50 zł (czyli 0,5% wartości obligacji) – chyba, że naliczone odsetki w pierwszym roku są niższe, niż by to kosztowało – wtedy opłata wynosi tyle, ile narosłe odsetki (czyli dostajemy 100% kapitału). Analogicznie jest dla obligacji 2-, 3- i 4- , tylko przedterminowy wykup to koszt 0,70 zł (0,7%). Najdrożej jest w przypadku obligacji 10-letnich – tam koszt wykupu to 2 zł, oczywiście pod warunkiem, że nasze środki już tyle zarobiły (inaczej tyle, co odsetki).

Na koniec jeszcze jedna istotna kwestia: wykup nie odbywa się od razu, ale trwa 5 dni roboczych – oznacza to, że środki dostaniemy realnie po nawet tygodniu.

Zamiana obligacji

Całkiem ciekawy jest też mechanizm zamiany obligacji (czyli coś, co możemy porównać do automatycznego odnowienia lokaty z bonusem za lojalność). Najpóźniej 3 dni robocze przed wykupem obligacji możemy zgłosić, że nie chcemy odzyskiwać swoich środków, ale chcemy, aby dalej dla nas pracowały. Dostaniemy wtedy niejako bonus: cena zamiany jednej obligacji wyniesie nie 100 zł, ale 99,90 zł. Oznacza to, że jako „stały klient” będziemy mogli kupić nieco więcej obligacji, niż klient z nowymi środkami.

Tu jednak pewne zastrzeżenie: w chwili obecnej wszystkie obligacje mogą zostać zamienione po cenie 99,90 zł, oprócz obligacji 3-miesięcznych – tam zamiana odbywa się po standardowej cenie 100 zł.

Jak dokonać zakupu obligacji?

Zakup obligacji jest w tym momencie najprostszy dla klientów Pekao – wystarczy, że zalogujemy się do bankowości internetowej i podpiszemy umowę o obsługę obligacji skarbowych. W analogiczny sposób zresztą kupimy obligacje skarbowe, co najlepiej prezentują poniższe filmy oraz strona internetowa banku.

Wpis powstał we współpracy z Pekao S.A., jednak bank nie miał wpływu na zamieszczoną treść. Sam zresztą również korzystam z oferty obligacji skarbowych, które są bardzo dobrym dopełnieniem lokat bankowych i kont oszczędnościowych. Zamiast bowiem przeskakiwać z kwiatka na kwiatek można się raz na kilka lat pozbyć „problemu” lokowania środków – oczywiście tych, których nie planujemy wydawać przez najbliższy okres.

Advertisement

Nie przegap!

Komentarze

 • Mam wątliwości czy COI wypłata odsetek w każdym roku będzie zaliczana do kwoty wolnej od podatku Belki. I czy TOS odsetki doliczane do kapitału czyli procent składany będą zaliczane do zwolnienia z podtku belki.
  Jeetem w kropce. Bo nie wiem jaką decyzję podjąć .

  miron Odpowiedz
 • @hejka miron
  Mam takie same dylematy, a nawet sporo więcej. Na ten moment kieruję się zasadą opłacalności, w moim rozumieniu, oczywiście. Do końca marca jest dostępne 6,5% na Velo oraz 6,4% na TOS. Uważam, że jak SP nie zmieni oprocentowania 3-latek, to chyba można wejść.

  Waldemar Odpowiedz
 • Dobry wieczór.
  Mam jeszce pare dni do 18/03/2024 może ktoś zorientowany co do projektu Ministerstwa Finansów w sprawie zwolnień z podatku Belki się wypowie. Jak zapowiadją to ponad 5 tyś zwolnienia z podatku.
  Narazie planuje po 50% COI i TOS.

  miron Odpowiedz
  • Cześć, na razie to wiadomo niewiele bo to nadal projekt. Ale jedno jest pewne – nie mogą sobie pozwolić na znaczące obniżenie wpływów z Belki, dlatego przyjęli kwot wolną wg wskaźnika – to ma być wartość wynikająca z pomnożenia 100 tys. zł przez stopę depozytową NBP, obowiązującą w ostatnim dniu III kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy.
   Przy stopie depozytowej NBP na obecnym poziomie, a więc 5,25 proc., mówimy o uldze podatkowej rzędu 1000 zł w skali roku. 100000 zł x 5,25 proc. x 19 proc. = 997, 50 zł. Zgodnie z założeniami, ten mnożnik ma być nie niższy niż 2,5 proc, czyli będzie w przyszłości jeszcze mniejszy. Co jest pozytywne to będzie osobne zwolnienie z lokat ( ale tych od roku w górę więc to jest niezrozumiałe, bp więcej jest tych na krótsze okresy, w dodatku banki sie dostosują i obniżą % dla tych lokat. Ponadto nie wiadomo jak będzie, gdy wejdzie to w życie czy będzie dotyczyło nowo założonych lokat czy też tych trwających oraz kto i jak będzie to zwolnienie obliczał – czy banki czy sam podatnik. Osobne zwolnienie – kwota wolna będzie od wszelkich inwestycji w tym obligacji.

   Bolo
 • Inflacja w lutym wyniosła 2,8%, wobec wstępnych danych na poziomie 3,2% oraz przy poprzednim odczycie na poziomie 3,7% (korekta z 3,9%).
  Dla tych co mają serie kwietniowe to katastrofa bo akurat wstrzelimy się w dołek inflacji, która od kwietnia znów zacznie rosnąć choćby z uwagi na Vat żywnościowy plus uwalnianie cen energii itd.

  Bolo Odpowiedz
  • jaka tragedia ? sprzedawać i kupować nowe serie (sądze, że TOS ale jeśli mają być inflacyjne poczekałbym ze 2 miesiące żeby było 2 miechy od dołka i efekt bazy (sądzę, że luty to nie dołek tylko marzec lub kwiecień …zatem zakupy maj lub czerwiec)

   JoX
  • Wszystkie oprocentowania nowych serii kwietniowych polecą w dół, to więcej jak pewne. Czy odbiją w maju lub czerwcu to nie jest pewne.

   Bolo
  • Etam, w tamtym miesiącu też miało być pewne i co ? ;-) Sądze, że jeśli pójdą w dół to nieznacznie :) Jeśli się mylę to pakuję wszystko w TOS i nie bawię się w zgadywankę inflacyjną :)

   JoX
  • i co 10-latki też zrywać?

   keram7m
  • Tutaj nie ma prostej sprawy (zależy ile do końca i ile ich jest ), na razie bym się chwilę wstrzymał lub zamieniał na TOS. Jak nie są to duże ilości i nie mamy innych inwestycji to można też kombinować czy opłaci się zrywać je co roku po trochu i nie płacić Belki (jeśli to śmieszne rozwiązanie wejdzie w życie)

   JoX
 • Dzień dobry.
  EDO czyli dziesięcio latek nieopłaca się zrywać bo minus 2 zł czyli minus 2%. Mam trochę EDO na IKE .

  miron Odpowiedz
  • W jaki sposób zamierzasz zrolować obligacje na koncie IKE, tam jest tylko opcja wcześniejszego wykupu związanego z likwidacją IKE??

   Ciekawski
  • Dlatego nie mam zamiaru ruszać EDO na końcie IKE, to bułby duzy błąd.

   miron
  • W IKZE jest likwidacja, w IKE nie.

   Maciej
 • Na ten moment doradzają mi jednak kupic COI -6,55%, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,25% + inflacja, z wypłatą odsetek co roku . TOS mocno kusi stałym oprocentowaniem 6,4 % na trzy lata i procentem skladanym .
  Oprocentowanie:6,40%, stałe przez cały 3-letni okres oszczędzania .
  Mam jeszcze czas do 18/03/24 eby się porządnie zastanowic.

  miron Odpowiedz
  • Czyli jak za rok w inflacja liczona do COI będzie 5,15 to zrówna się z TOS, powyżej zaczniemy zarabiać. Ciężko powiedzieć jak będzie ale nawet jeśli możliwe, że kolejny rok to wyrówna … można wrzucać po połowie TOS i COI bo to loteria, ja bardziej obstawiam że lepszy % wyjdzie z TOS w okresie 3-letnim

   JoX
 • Witam . Dokładnie loteria . Martwię się o inflacje w 2025 . Martwię sie o zwolnienie z podatku Belki i tu mam bardzo duże wątpliwości ,że Rząd powie 2024 rok nie będzie uznawany bo to już budżed ustalony. I dopiero inwestycje od / w 2025 bedą miały ulgi od podatku Belki.

  miron Odpowiedz
  • może tak być, zwłaszcza że cały pomysł ma rzekomo na celu zachęcić do oszczędzania nowych a nie zrobić dobrze tym którzy już odkładają/inwestują

   Dobcio
 • W marcu 2024 r. kupię obligacje 4-letnie. Do lutego 2025 r. będą oprocentowane 6,55%. Od marca 2025 r. będzie to 1,25% + inflacja z m-ca stycznia 2025r? Dobrze to rozumiem?

  Karolina Odpowiedz
 • Chcę sprzedać COI przed terminem wykupu. Czy zrobić to tuż przed wypłatą odsetek czy zaraz po? Przed, chyba zapłacę niższy podatek, a opłata 70 gr w obu wariantach jest taka sama. Dobrze myślę?

  bla Odpowiedz
  • Bez większego znaczenia, odsetki są naliczane przez 7 dni od złożenia dyspozycji zakupu. Mozba sobie tak ustawić, żeby wyższy % był naliczany do ostatniego dnia, a potem płynnie wejść w nową edycję czyli reasumując : najlepiej 7 dni przed końcem złożyć dyspozycję.

   JoX
  • Mam COI0326 z datą wykupu 2026-03-25.
   Dlaczego nie widzę tej serii w zakładce z przedterminowym wykupem?
   Wszystkie inne COI tam widzę.

   Maciej
  • Bo dziś nie złożysz takiej dyspozycji w odniesieniu do tych konkretnych obligacji, jutro zapewne już tak.

   Bolo
  • aha, dzięki. Rozumiem, że ma to związek z datą 25.03 i równo siedmioma dniami jakie pozostają do wejścia w kolejny rok ?;) Pierwszy raz wykupuję obligacje przed czasem, więc jeszcze słabo zorientowany jestem.

   Maciej
  • Konkretniej to 5 dniami roboczymi ( lub 6 bo ja też nie robiłem jeszcze wykupu) do końca daty odnowienia na następny rok – tzw termin zapadalności.

   Bolo
  • U mnie wykup trwał 6 dni roboczych – siódmego wypłacili. Zleciłem wykupu tuż po zmianie oprocentowania. Zastanawia mnie ta opcja złożenia wykupu 7 dni wcześniej (na starym oprocentowaniu) w kontekście: jakie oprocentowanie obowiązuje przez te 7 dni (bo jakieś naliczają – aktualnie obowiązujące – wtedy ma sens wykup z wyprzedzeniem 7 dni czy jakiś inny np. urzędowo określony poziom odsetek (mam teraz 19% i spadnę na 4,05% – 2,8%CPI+1,25).

   Bogy
  • Przed chwila robiłem wykup. w zleceniu jest napisane, chyba jeszcze przed autoryzacją, ile to będzie trwało i u mnie jest data 26.03. A więc te 6 dni roboczych to wygląda na normę. Odestki są naliczane do dnia wypłaty czyli jeszcze tydzień (tak piszą w FAQ na swoijej strnie)

   Kris
  • W opcji przedwczesnego wykupu pojawiły się COI0326 z 25.03.
   I teraz tak, przy wykupie płacę 70 gr. za każdą obligację i to jest odejmowane od kapitału, bo na podsumowaniu odsetek naliczyło mi za jeden dzień nowego okresu. Rozumiem, że 25.03 otrzymam bez problemu odsetki należne do 25.03 liczone z %18.2 ?

   Maciej
  • Tak Maciej. 🙂

   Pola33
 • Od złożenia dyspozycji wykupu jest liczone 5 dni roboczych od kolejnego dnia. Szóstego roboczego kasa wraca na konto.

  diego Odpowiedz
 • Pytanie o rolowanie obligacji. NIgdy tego jeszcze nie robiłem. Kończą mi się obligacje 4 letnie COI. Jako że środki nie specjalnie są mi potrzebne rozważam pozostawienie ich w obligacjach. Jak to sie robi ? Zamiana ?

  Barti Odpowiedz
  • Dostaniesz maila informującego o możliwość zamiany na obligacje nowej emisji. Wszystkie oprócz 3-miesięcznych kupisz z dyskontem 10 gr. czyli 1 obligacja będzie Cię kosztowała 99,90 zł. Możesz nabyć dowolne obligacje nowej emisji, tzn. miałeś COI, możesz nabyć nowe COI ale możesz też nabyć nowe TOS, itp. Nie musisz robić przelewu, wcześniej sam określisz ile środków ze starych obligacji przeznaczasz na nowe. Resztę, jeśli coś zostanie, dostaniesz przelewem z DM. Dyspozycję musisz złożyć najpóźniej 3-go dni roboczego przed datą wykupu starych obligacji.

   bla
 • Kończą mi się obligacje 4- letnie 28 ( niedziela ) i 29 ( poniedziałek ) kwietnia.
  Chcę, aby środki wpłynęły na rachunek powiązany.
  Czy w takim przypadku nie muszę nic robić i wszystkie środki napewno znajdą się na rachunku powiązanym w dniu 29 kwietnia?

  Bogusia Odpowiedz
  • @Bogusia, wszystkie środki będą na rachunku powiązanym w poniedziałek 29.04.24. Tak mi wychodzi z mojego doświadczenia z wpływem odsetek z COI, gdy w 2023 dzień wypłaty wypadał w niedzielę to wpłyneły w poniedziałek a gdy w 2024 dniem wypłaty był już poniedziałek, to wpłyneły w poniedziałek.

   „Chcę, aby środki wpłynęły na rachunek powiązany. Czy w takim przypadku nie muszę nic robić i wszystkie środki napewno znajdą się na rachunku powiązanym…”

   Jeżeli masz w ustawieniach tak wskazane.
   Z listu emiesyjnego do COI0424
   ………………………
   19. Świadczenia z tytułu obligacji są realizowane, zgodnie z dyspozycją posiadacza, w następujący sposób:
   1) gotówką – po stawieniu się posiadacza obligacji w dowolnym punkcie sprzedaży obligacji;
   2) przelewem – na rachunek bankowy posiadacza obligacji, wskazany nie później niż w dniu ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji;
   3) poprzez zaliczenie wierzytelności z tytułu posiadanych obligacji na poczet ceny zakupywanych obligacji Skarbu Państwa.
   ………………………
   A z info tutaj (tu też możesz pobrać lis emisyjny dla tych COI, skąd cytat powyżej)
   https://www.obligacjeskarbowe.pl/oferta-obligacji/obligacje-4-letnie-coi/coi0424/
   …………….
   Wykup Obligacji
   Po upływie 4 lat od dnia zakupu, kwota równa 100 zł za każdą obligację wraz z należnymi odsetkami za ostatni okres odsetkowy wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.
   …………….

   yosa
  • @yosa
   Dzięki, dokładnie tak jak piszesz.

   Bogusia
 • dzień dobry.
  Jeżeli odsetki wpływały co roku na konto powiazane to też na wykupie w terminie wpłyną cale z odstekami na konto powiazane. Czy wpłyną 29/04/24 ? to chyba bedzie jeden dzień poslizgu czyli raczej 30/04

  miron Odpowiedz
 • Dzień dobry.
  Właśnie ogłosili kwota wolna od podatku 60 tys ,że w tym roku nie da rady ,więc myślę że zwolnienia z podatku belki od zysków kapitałowych np. od detalicznych obligacji skarbowych w tym roku też ogłoszą Nie da rady wprowdzić.

  miron Odpowiedz
 • To jest oczywiste. Rok podatkowy się zaczął i w trakcie roku rząd nie chce wprowadzać zmian. Nie podwyższy kwoty wolnej od podatku ani nie zmieni zasad rozliczania podatków od zysków kapitałowych. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego takich zmian nie można wprowadzać, jeżeli działają na szkodę podatników. Te zmiany działają na korzyść podatnika i nie ma podstaw prawnych zakazujących ich wprowadzenia. Ale wicie, rozumiecie, sytuacja jest trudna i inne farmazony. Tylko się dorwali do władzy i od razu podnoszą VAT na żywność, ceny energii elektrycznej i inne, o których niebawem się dowiemy.

  Waldemar Odpowiedz
 • Mam COI0425 – data wykupu 27.04.2025. Pojawiło się już oprocentowanie na ostatni rok – mizerne 3,55%. Nie wiem, czy zrywać już dziś, żeby kupić COI0328 z oprocentowaniem 6,55% w pierwszym roku, albo TOS0327 z oprocentowaniem 6.40%. Obecnie jeszcze przez miesiąc oprocentowanie jest 19,15%, czyli jeden miesiąc teraz jak za 5 miesięcy w następnym roku (dobrze to liczę?). Sam nie wiem.

  Bonifacy Odpowiedz
 • Dzień dobry .
  Ja bym trzymał do końca oprocentowanie 19,15% . Pytanie tylko gdzie odczytałeś te mizerne 3,55% ? jak na stronie biura maklerskiego PKO BP po najechaniu myszka na te obligacje to już masz rozpoczety okres mizerne 3,55 %

  miron Odpowiedz
  • Rozumiem, że ten 4 okres (3,55%) rozpocznie się dopiero 27.04.2024, po wypłacie odsetek za 3 okres, z korzystnym oprocentowaniem (19,15% ). Na razie to jest tylko zapowiedź oprocentowania w 4. roku.

   Bonifacy
 • No właśnie po najechaniu myszką jako 4 okres. Ale on chyba się rozpoczyna 27.04.2024, czyż nie? Obligacje były kupione 27.04.2021

  Bonifacy Odpowiedz
  • zaraz sprawdze jak u mnie pokazuje

   miron
  • Nie mam niestety kwietniowych obligacji więc nie potwierdze.Nowy Okres zaczyna się w dacie listu emisyjnego , czyli według mojej wiedzy od 01.04.24 . Nie ważna jest dokładna data zakupu np .27.04.

   miron
  • Mam EDO marcowe i już pokazuje nizsze oprocentowanie mimo zakupu 27.03.2023 więc daty są brane z listu emisyjnego czyli od 01.03.24

   miron
  • Mam EDO kwietniowe i już wyświetla się % wynikające z odczytu 15 marca.

   bla
  • W przypadku zakupu obligacji w kolejnych dniach, wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni, które upłynęły od pierwszego dnia sprzedaży do dnia zakupu.

   bla
  • Dziękuję, czyli w moim przypadku do 27.04. To nie zgłaszam do przedterminowego wykupu, bo 19,15% nawet przez miesiąc jest dobrą rzeczą. Zobaczymy, co czas przyniesie.

   Bonifacy
 • Dzień dobry.
  Za całość środków ze sprzedaży COI032027 kupiłem COI032028 6,55% do 03/2025 ,potem 1,25% + inflacja.

  miron Odpowiedz
  • Ja także wykupiłem przed terminem część moich, których wysokie oprocentowanie się skonczyło i za połowę środków nabyłem czteroletnie, a za drugą – trzyletnie z oprocentowaniem stałym 6,4%. Mam nadzieję, że nie wtopiłem

   Bonifacy
 • Dzień dobry, czy obligacje chce „zamienić” moje obligacje czteroletnie na trzyletnie. Czy sprzedane dziś kiedy środki wrócą po tygodniu mogę na kolejną niedzielę kupić obligacje trzyletnie.. nigdy nie robiłam tego w weekend a tak mi przypada ostatni dzień dobrego %. Czy niedzielę wszystko o linę działa bez zakłóceń?

  Pola33 Odpowiedz
  • Wg mnie jak masz pieniądze na rachunku rejestrowym to kupisz w niedzielę, ale szkopuł tu jest raczej – czy dostaniesz w piątek pieniądze ze sprzedaży a raczej przedterminowego wykupu, czy dopiero 6-stego dnia roboczego czyli dopiero w następny poniedziałek.

   Bolo
  • Pieniądze wpływają tylko w dni robocze , a przedterminowy wykup w PKOBP pieniądze wpływają tylko na rachunek bankowy a nie rejestrowy nawet jak masz ustawione aby zostały na rachunku rejestrowym . Przelew dostaniesz w nowym miesiacu

   Michał
  • Dziękuję 🙂

   Pola33
  • Właśnie się zastanawiałem, dlaczego mimo ustawienia, że chcę, by pieniądze zostały na rachunku rejestrowym, po przedterminowym wykupie zostały przelane na rachunek bankowy i muszę je przelewać na powrót. Dziękuję za informację.

   Bonifacy
  • Tak jest w regulaminie iż przedterminowy wykup zawsze wraca na rachunek bankowy

   Michał
  • Nie wiem, jak w niedzielę. Ale zgłosiłem przedterminowy wykup COI 15 marca (piątek), a pieniądze wpłynęły dzisiaj 25 marca (poniedziałek), czyli w szóstym dniu roboczym.

   Bonifacy
  • Bonifacy u mnie identycznie..zlecone w poniedziałek 18.03, pieniądze wpłynęły dzisiaj 26.03. Pozdrawiam

   Pola33
  • Bonifacy – nigdy nie zlecaj wykupu w piatek – tracisz wtedy az 4 dni odsetek a nie 2 dni, jesli zlecisz np. w poniedzialek. Z moich wyliczen wynika, ze odsetki naliczaja jedynie za dni robocze.

   keton
  • 6-tego dnia roboczego wracają pieniądze na konto zatem zrobiłabym tak keton napisał.

   Pola33
 • Niedziela jest wolna, liczy się od pierwszego dnia roboczego

  Bogusia Odpowiedz
 • Czekamy na komunikat dotyczący sprzedaży nowych serii – zobaczymy jakie obniżki % będą.

  Bolo Odpowiedz
  • Jutro mogę zrolować swoje 4 letnie, więc wybiorę 3 łatki. 6.4% co roku to najlepsza opcja, albowiem inflacja będzie spadać i 4latki mogą już nie być tak atrakcyjne.

   Fazi
  • Tylko weź pod uwagę, że nie kupisz obecnej edycji TOS czy COI z pieniędzy „rolowanych” tylko już te nowe kwietniowe. Dlatego tak ważne jest ile zaproponują mniej w nowych edycjach.

   Bolo
  • W kwietniu bez zmian na pierwszy rzut oka

   Kris
  • Dzisiaj zero info. Mogę zamienić dziś swoje COI0424 na TOS0427, ale nie wiadomo z jakim %

   Fazi
  • Jest komunikat: https://www.gov.pl/web/finanse/kwietniowa-oferta-oszczednosciowych-obligacji-skarbowych6

   Oprocentowanie obligacji detalicznych utrzymaliśmy na poziomie z marca
   Warunki emisji obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w kwietniu

   W kwietniu oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,05%, a 2-letnich 6,30%, w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym.

   Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 6,40%. Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 6,55% 4-letnie oraz 6,80% 10-letnie.

   6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą odpowiednio 6,75% i 7,05% w pierwszym roku.
   Marże dla obligacji również pozostawiliśmy na niezmienionym atrakcyjnym poziomie.

   Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która pozostaje bez zmian i wynosi w przypadku instrumentów oferowanych w kwietniu 0,00% dla obligacji 1-rocznych oraz 0,50% dla 2-letnich.

   Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz niezmienionej marży w wysokości 1,25%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 1,50%.

   Bez zmian pozostają również preferencyjne marże dla obligacji rodzinnych, których oprocentowanie wyliczane jest według tych samych zasad co w przypadku 4- i 10 latek i wynoszą odpowiednio: 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2,00% dla 12-letnich.

   Czyli baaardzo dobre info.
   W takim razie TOS chyba na razie najlepszym wyjściem na krótki termin.

   Fazi
  • Na razie nie ma sensu wrzucać na TOS (dopóki przedłużają) Dopóki są względne % na KO a obligi bez zmian warto poczekać i wrzucić w ostatniej chwili po spodziewanym pogorszeniu oferty (dluzej wyciagniemy dobre % w dobie niskiej inflacji) No właśnie … o ile będzie niska …bo skoro nie zmieniają % obligacji chyba niskiej się nie spodziwają, zatem dylemat COI czy TOS powraca ;-)

   JoX
  • KO są na poziomie 6% Więc żadna różnica tym bardziej, że limit do 200-300 tys. a ja mam większą kwotę i nie chcę ryzykować kiedy okaże się, że 25.04 obniżą %. Moje kończą się 24.04, a wiec zanim przyjdą środki będzie maj.

   Fazi
  • Źle myślisz. 8dni przed 24 zerwij obligacje – u mnie zahaczały o jeden weekend ( 6-tego dnia roboczego wracają środki i są w tym czasie %). Wracają środki i zakładasz nowe obligacje ma ten sam procent przez cały miesiąc.

   Pola33
  • Rolując kupuję z dyskontem, więc zabawa nie ma sensu.

   Fazi
 • Jeżeli mam EDO kupione 27.04 ubiegłego roku, to kiedy wskakuje nowe oprocentowanie od 1.04 br. czy dopiero 27.04 ?

  awosz Odpowiedz
 • Wiadomo, że w jednym banku nie należy trzymać >100k€, a jak z obligacjami skarbowymi?

  keram7m Odpowiedz
  • Hey, musiałoby zbankrutować Państwo Polskie a do tego daleka droga raczej: https://marciniwuc.com/czy-nadchodzi-bankructwo-polski/

   Pola33
  • Niejaki Morawiecki wsadzil tam bodaj ponad 4 mln zl…

   Kris
  • Morawiecki wówczas brał chyba COI, czyli wkrótce wyjmie ładnie pomnożony kapitał… A w kontekście zbrojenia się i sytuacji geopolitycznej wypłacalność Polski za ileś lat, nie jest już taka oczywista… Proszę poczytać jak to II RP zrobiła w bambuko oszczędzających, a PRL i III RP się wypięły i krajem zarządzać to owszem, ale uregulować zobowiązania po II RP to już nie bardzo. Tak tylko przypominam, że naszym rządzącym marzy się IV RP, o wojnie się już mówi nie w kontekście czy będzie, ale pytanie kiedy… więc obligacje już nie są tak bezpieczną opcją jak mogłoby się wydawać. Zapraszam do dyskusji w tym temacie.

   jankos
  • To co w takim razie? Lokaty i KO tez odpadaja, bo jak panstwo sie sypnie to wszystko poleci, a w 1 kolejnosci wlasnie banki. Moim zdaniem jest mala szansa, aby caly system PL polecial. A nawet jesli to moze uda sie jeszcze wczesniej wycofac obligacje z naliczonymi odsetkami.
   Jak wszystko padnie to w zasadzie juz chyba nic nas nie uratuje, no chyba ze ktos szybko pozyska walute i zwieje w bezpieczne miejsce.

   keton
  • Mówienie, że obligacje skarbowe nie są pewne – ok, ale powiedzmy sobie, że nic nie jest pewne w tym waluty, gotówka i złoto również. Ba , gotówka i waluty trzymane w domu są mniej pewne bo zawsze może być pożar, powódź, katastrofa – np. trąba powietrzna czy zapadlisko pod domem – i to nie są sytuacje wydumane bo co dziennie występują pożary, powodzie , trąby i zapadliska dużo rzadziej. Natomiast wojny już nie tak często. Oczywiście teraz jest trochę inna sytuacja, tym nie mniej myślę, że rozszerzenie NATO trochę ruskich przystopowało.

   Bolo
 • Marcowe EDo chyba nie ma co zruwać ale kwietniowe EDO431 WYCHODZĄ 3,8 % na kolejny rok, zrywacie ? Chyba warto ponieśc karę szczególnie, że podtrzymali ofertę na kolejny miesiac.

  Barti Odpowiedz
  • EDO0431 po uwzględnieniu podatku Belki (1x na koniec bez wykupu, 2x w przypadku wykupu) wychodzi bardzo podobny wynik, przy czym przy wysokiej inflacji, w kolejnych latach może jednak wygrać brak wykupu. Sam sobie odpowiedz (policz) czy warto?

   Anonymous
  • Przecież Belkę liczą od odsetek ze wszystkich lat, więc dużej różnicy nie będzie, czy liczona jest raz czy dwa. I Belkę liczą po odjęciu karnych 2zł, nie przed, bo inaczej była by znaczna różnica.

   Choć nie do końca, ale to w czterolatkach, gdzie odsetki są naliczane co rok i zdążyła mi wejść w nowy okres na jeden dzień, zanim dokonało się zerwanie, to już w pewnym sensie nadpłaconej Belki nie zwrócą, na szczęście kwota była nieduża.

   keram7m
  • Ja zerwalem marcowe EDO i COI. Wyszlo mi na to, ze i tak sie oplaca kupic nowa pule.

   keton
  • W COI zdecydowanie lepiej oplaca sie zrywac tuz przed koncem pelnego roku. Bo wtedy nie placi sie pelnej belki, tylko od odsetek-karencja. Daje to staly zysk 0.133% od pelnej kwoty, czyli od 10000 dodatkowe 13.3zl. Warto o tym pamietac, bo w najblizszych miesiacach pewnie jeszcze kilka razy moze sie oplacac wczesny wykup.

   keton
  • @keton przyznam, że nie za bardzo rozumiem tej mechanizm, ale to bardzo ciekawe co napisałeś. Czyli jeśli COI kończy się np 15 kwietnia to lepiej zerwać np 5 kwietnia i wtedy dostanie się więcej kapitału niż zrywając te 2-3 dni później? Nawet jeśli są oprocentowane na 16-17% w tym ostatnim roku?

   bernul
  • Wynika to z tego, ze po zakonczeniu roku dostajesz odsetki-belka, a dopiero pozniej zabieraja 0.7/100. Natomiast tuz przed koncem roku od pelnych odsetek odejmuja karencje 0.7 i tylko od reszty jest liczony podatek belki. W EDO jest tak zawsze, bo tam odsetki i tak sa dopisywane do salda. Ale w COI warto lepiej zsynchronizowac sie z koncem roku :)

   keton
  • Nie sprawdzalem w praktyce, ale wydaje mi sie, ze wystarczy zlecic wczesny wykup nawet na 1-3 dni przed koncem roku i wtedy nie wysylaja odsetek osobno tylko wyliczaja je na dzien przelewu – karencja i dopiero – belka. To moze miec znaczenie przy duzych % dla starych obligacji. Niestety z moich wyliczen wynika, ze odsetki naliczaja tylko za pelne dni robocze. Przelew jest po pelnych 5 dniach roboczych (nie liczac dnia zlecenia) co powoduje, ze przynajmniej za 2 dni tracimy odsetki. Mam 1 zlecenie z piatku – wtedy wchodza 2 weekendy i wtedy nie naliczyli za 4 dni.

   keton
  • A co z ROD04 – opłaca się zrywać, czy nie można wykupić drugi raz w ramach tej samej puli 500plus?

   Analyst
  • Zdaje sie, ze ROD mozna kupic tylko 1 raz, nie wracaja do puli. U mnie to co miesiac male kwoty tak wiec raczej chyba bede trzymal na tym kiepskim %.

   keton
  • @keton
   jesteś pewien tego mechanizmu dla COI, że np. w połowie roku przy wykupie najpierw obliczają od odsetek belkę a potem odejmują te 0,7 zł, a przy samym końcu roku odejmują od odsetek te 0,7 i dopiero wyliczają belkę . Jest to gdzieś zapisane?

   Bolo
  • @keton, nie wystarczy zlecić wykup na 2 dni przed, trzeba 7, tak straciłem parę groszy przez nadpłacenie Belki, pisałem o tym w tym wątku nieco wyżej.
   @Bolo, tak to działa

   keram7m
  • A i IMHO nie masz racji co do odsetek za dni wolne – wg mnie jest w dniu złożenia dyspozycji wcześniejszego wykupu data do której odsetki się oblicza wraz z wysokością tych odsetek – np. dziś odsetki do 8.04 a więc niby minus 5 dni nieroboczych i to są PEŁNE odsetki wg mnie, również za te 5 dni nieroboczych. No chyba ze co innego pokazują na rachunku rejestrowym a co innego wypłacają , ale w to nie wierzę.

   Bolo
  • @ keram7m
   masz na myśli 7 dni ROBOCZYCH przed końcem danego roku obliczeniowego jak mniemam…

   Bolo
  • @Bolo, tak, zlecenie 7 dni roboczych przed

   keram7m
  • @ 29 marca 2024, 10:14 • Bolo
   Najpierw kara, potem podatek. Zerwanie = (odsetki – kara) * 0,81.
   Jest to zapisane w liście emisyjnym.

   Anonymous
  • W marcu pozbylem sie przed czasem wielu obligacji COI i EDO. W kazdym przypadku odsetki sa wyraznie mniejsze niz wg moich wyliczen. Nadal sie nie moge doliczyc co do grosza, bo nie wiem jak to dokladnie licza, ale mialem przypadki ze po drodze wypadal 1 lub 2 weekendy i z wyliczen wychodzi, ze wlasnie za te dni brakuje. Podam zaraz przyklad moze ktos bedzie w stanie wydedukowac odpowiednia formule. Na szczescie w historii PKO sa podane osobno pelne odsetki, kara i podatek, to nieco latwiej cos wyczaic :)

   keton
  • Moze komus uda sie znalezc odpowiednia formule na wyliczenie odsetek obligacji. Podaje moj przyklad z dzisiejszego przelewu. COI0327 5300zl na 7.0% zakupione 31.3.2023, dyspozycja wykupu 21.03.2024, przelew 29.03.2024. Wg historii w PKO naliczyli pelne odsetki 367.82zl. Wg moich wyliczen do 29.3 bylo 364 dni, czyli pelne odsetki powinny wyniesc 369.98 wg wzoru: 364*0.07*5300/365. Probowalem rowniez z 366 jako dzielnik oraz mieszane 365 w 2023 i 366 w 2024, ale nigdy nie wychodzi mi idealnie co do grosza. Ale odjecie tych 2 dni daje wynik bliski temu co sami wyliczyli tzn. 367.95. A jak zlecalem w piatek, to wypadaly 2 weekendy, czyli odsetki mniejsze o 4 dni. Tyle moje obserwacje.

   keton
  • @keram, mozesz podac dokladne daty i dane z Twojego przypadku? Bo trzeba tez brac pod uwage, ze odsetki wyliczaja w poniedzialek, tak wynika z historii. to moze miec znaczenie. W kwietniu mam 600zl z COI z 12.4 do sprzedania to moze przetestuje z jakas inna data niz optymalny 4.4.24. W sumie to COI mam na 19.15% czyli moze sie oplaca przeciagnac na te 2 dni wiecej, zeby wykorzystac w pelni ten duzy procent, ale musze to policzyc czy sie oplaci, szczegolnie jesli nalicza kare juz po opodatkowaniu. Ale osobicie nie wydaje mi sie, aby to tak dzialalo, bo jak zlecasz np. 9.4 to raczej 12.4 nie dostaniesz osobnego przelewu z odsetkami, tylko polacza to i zrobia przelew calosci 17.4. No chyba ze u Ciebie wlasnie tak bylo.

   keton
  • Trzeba dla każdej obligacji niezależnie liczyć odstetki i podatek i później zsumować.

   keram7m
  • A dlaczego? Przeciez podatek obliczaja z calosci odsetek – tak wyglada w historii i to sie zgadza. Mozliwe, ze odsetki z kazdej z obligacji podlegaja jakims zaokragleniom, ale nie wyglada mi na to, bo pelne odsetki COI bez zrywania zawsze zgadzaja sie co do grosza.
   Mam tez 1 sprzedane COI na 100zl to tutaj jeszcze raz sprawdze :)

   keton
  • Masz rację, podatek od całości, ale odsetki na pewno od każdej niezależnie. A gdy nie zrywa się, to nie ma problemu z zaokrąglaniem, bo wychodzą całkowite grosze. No chyba, że obligacje 3 miesięczne.

   keram7m
  • @keton
   oni nie wyliczają wg takich wzorów jak Ty czy ja tylko wg ustalonych z góry tabel odsetkowych, w których całościowo odsetki się zgadzają, ale dla poszczególnych dni są zaokraglone do 2 miejsc i z tego to wynika. Tu masz tabele https://www.obligacjeskarbowe.pl/tabela-odsetkowa/?table_id=19138 i tutaj pełne odsetki są dopiero 1.03 następnego roku a nie ostatniego lutego. I dalej musisz patrzeć do kiedy – do jakiego dnia policzone odsetki, Ty kupiłeś 31.03 czyli cała ta tabela przesuwa się o 30 dni. Całość odsetek – te 7 zł od obligacji byłoby 31.03, Ty zleciłeś sprzedaż 21.03 przelew 29.03 czyli odsetki były policzone do 28.03 , czyli 3 dni mniej niż pełny okres i tu z tabeli są odsetki 6,94 6,94×53=367,82

   Bolo
  • Ale wartości z tej tabeli w pełni zgadzają się z obliczeniami, tak jak się zaokrągla normalnie odsetki – do grosza, tylko tak jak pisałem, dla jednej obligacji, a nie całości.

   keram7m
  • Nie, nie zgadzają się z jednego powodu. I dlatego nikomu, kto liczy się nie zgodzą co do grosza, bo w tej tabeli jest 367 dni i odsetki za pierwszy dzień = 0, dopiero za drugi są w zaokrągleniu 0,02 a przecież na logikę jak się zakupi 1-szego to już się ma obligacje i powinno być naliczone % – jak np. dla KO.

   Bolo
  • Koledzy, macie racje. Faktycznie te tablice odsetkowe sa rozwiazaniem. Widac te zaokraglenia do groszy (zapewne w dol, ale nie sprawdzalem) powoduja, ze zawsze cos sie traci w stosunku do normalnych wyliczen stosowanych w lokatach czy KO. I tylko pelny okres gwarantuje pelne 7% w moim przypadku.

   keton
  • Zaokraglenia w gr sa jednak wg ogolnych zasad, czyli w gore i w dol w zaleznosci od 3 miejsca po przecinku. Natomiast dla potwierdzenia – jesli chcemy uzyskac pelne % za dany rok np dla EDO kupionych 30.04 powinienem zlozyc zlecenie 22.04? Wg moich doswiadczen zlecenie z 22 wysla 30. Czy nalicza pelne odsetki? Mam tez obligacje kupowane 29.04 i tutaj zlecenie zlozone w niedziele 21.04 obawiam sie, ze nie zostanie przelane 29.04 tylko dzien pozniej, ale takich testow jeszcze nie robilem. Tu mi zalezy na pelnych % bo to dobre 19.90% :)

   keton
  • @Bolo, a które KO daje odsetki od kwot wypłaconej w ten sam dzień co wpłata?
   Z tych co ja znam wszystkie, dają 0gr odsetek, tak samo tu w obligacjach w dzień wpłaty nie ma żadnych odsetek.

   keram7m
  • @keram7m
   raczej trzeba postawić pytanie czy jest takie, które nie daje? Bo ja takowych nie znam.
   Zawsze liczy się stan konta czy KO na koniec dnia i od tego salda wyliczane są odsetki.

   Bolo
  • Zaraz zaraz co Ty piszesz, bo źle zrozumiałem , o jakiej WYPŁACIE piszesz? Bo ja piszę o wpłacie/zakupie obligacji np. 1-go kwietnia ( to samo co wpłacisz na KO np. 100 zł) i w przypadku obligacji za ten dzień masz 0 odsetek, na KO masz 1/365 odsetek.

   Bolo
  • @Bolo – jak wplacisz na KO srodki np 4.04.24 i jak je wyciagniesz 4.04.24 to nadal masz 0zl odsetek. Ale juz 5.04.2024 bedziesz mial odsetki za 1 dzien (oprocentowanie*1dz/365). Jak wyciagniesz ostatniego dnia czyli 4.04.25 to dostaniesz pelne odsetki roczne. W obligacjach jest podobnie tylko te zaokraglenia dla kazdej obligacji wprowadzaja duzy zamet i na nich zwykle sie traci w stosunku do KO. W sumie formula do obliczania odsetek jest prosta: round(oprocentowanie*dzien/366, 2)*liczba_obligacji. Tu zalozylem ze obligacja=100zl, ale w przypadku EDO/ROR w 2+ roku bedzie to oczywiscie wartosc skumulowana. I wtedy w zasadzie obliczanie odsetek zgadza sie z tym co faktycznie dostalem.

   keton
  • Nie rozumiemy się. Te tabele jak sam opis na stronie obligacjeskarbowe.pl mówi to „W tabelach odsetkowych znajdziesz dzienne wartości narosłych odsetek od obligacji”.
   i dla pierwszego dnia te odsetki są określone na 0! Tu nie ma nic o wypłacie w tym dniu, tu jest o narosłych odsetkach i za pierwszy dzień te odsetki = 0, zresztą w ŻADNYCH tabelach ( jeśli wiecie były kiedyś tabele logarytmiczne , trygonometryczne i suwaki przed epoką kalkulatorów a potem dopiero komputerów) i tam jeśli jest jakiś zmienna x różna od 0 to wynik nigdy nie może wynosić 0. I to co wyżej pisałem – zamiast roku mamy 366 dni, a zamiast roku przestępnego 367 dni, dlaczego? Bo pierwszy dzień jest liczony na straty jak z tego wynika i dlatego okres rozliczeniowy dla każdej obligacji wydłuża się o 1 dzień.

   Bolo
  • Moim zdaniem wszystko sie zgadza, tylko nalezy te tabele rozumiec jako „odsetki w dniu przelewu”. Sam sobie zrobilem tabele zgodnie z dzielnikiem 366 (bo luty ma 29) dla COI0327 i tabela ma pozycje od 0 do 366 (stad 367 pozycji) i zgadza sie idealnie co do grosza z tym co jest w pdfie. Prosty przyklad – zakladasz lokate na 5 dni. Pozycji odsetkowych tez bedziesz mial nie 5 a 6. Np. zakladasz lokate 1.04 czyli wtedy masz 0/5 odsetek, jesli wyplacisz tego wlasnie dnia, 2.04 – 1/5 odsetek, 3.04 – 2/5, 4.04 – 3/5, 5.05 – 4/5 a 6.05 – 5/5 – w sumie 6 pozycji, bo ostatnia to odsetki po 5 pelnych dniach (ale przelew ma miejsce 6 dnia liczac po ludzku, bo komputerowo liczac od 0 bedzie to 5 dzien).

   keton
 • Chcę kupić obligacje w ramach IKE i IKZE? Które wybrać TOS, czy EDO?

  Maciej Odpowiedz
  • EDO choć to marnowanie potencjału tych kont!
   Na Twoim miejscu na ike/ikze kupowałbym VWCE (to taki etf) ;)

   Anonymous
  • Dzięki 😁 Wiem, że masz rację.

   Maciej
  • @ Anonymous: teraz ETFy? No ja bym się zastanowił i to głęboko. Wszystko idzie bardzo mocno w górę, więc w niedługim czasie należy spodziewać się mocnej korekty a wtedy trzeba będzie czekać może i kilka lat na odrobienie straty. Jak dla mnie patrząc długoterminowo ta ta górka jest już spalona. W krótkim czasie coś się pewnie zarobi ale to nie to. Ja czekam na grube spadki ;)

   owat
  • Zdecydowanie ETFy to bardzo zly pomysl w tym momencie.

   keton
  • @owat, @keteon – Tutaj kolega pytał co na ike/ikze – zatem wyszedłem z założenia, że są to inwestycje na min. 10-15 lat a może i więcej. Tu dokupuje się aktywa regularnie – bez wnikania w cenę. Po takim okresie czasu posiadacz dobrego etfa będzie zawsze do przodu vs skarbówki. Oczywiście to co mu zasugerowałem warto było kupić co najmniej pół roku temu, ale jak ktoś ma w perspektywie długi okres oszczędzania, np. na emeryturę, VWCE będzie bardzo dobrym wyborem.

   Anonymous
 • Czy ktos juz zamienial obligacje? Widze ze pojawilo sie jakies kryterium, ktorego kiedys chyba nie bylo. Mozna wybrac 1. wg obligacji posiadanych lub 2. wg nowej emisji. Co to dokladnie oznacza i czy ma jakies znaczenie? Czy ktos moze potwierdzic, ze nadal tylko na 3 dni lub wiecej przed zapadalnoscia mozna dokonac zamiany? Akurat mam COI pod koniec kwietnia a dopiero 25 bedzie wiadomo co wymysla na nastepny miesiac.

  keton Odpowiedz
 • Inflacja w marcu 2024 roku wyniosła 1,9 proc. rok do roku.

  Duris Odpowiedz
 • W związku z robiącymi z nas idiotów politykami naszy dysputy co do Belki nie mają najmniejszego sensu https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zwolnienie-oszczednosci-z-podatku-Belki-Ministerstwo-Finansow-tlumaczy-szczegoly-8719677.html

  JoX Odpowiedz
 • Mogę prosić o poradę bo nie łapię w tym. Mam obligacje 4 letnie COI0525 które wystartowały w maju 2021 r i nie jestem zainteresowany kontynuacją na na czwarty okres. W tej chwili mam oprocentowanie 16,75% i w dniu 22.05.24 będą wypłacone odsetki a od 23.05 rozpoczyna się ostatni rok, jak już wiem będzie to ok 2,55%. Kiedy mam wykupić te obligacje?

  Clio Odpowiedz
  • 7 dni przed końcem, zanim wypłaca odsetki i nalicza Belkę oraz wejdzie w niski % 😄

   JoX
  • Ja bym zlozyl dyspozycje 14.05 zakladajac ze 22.05 wyplacaja odsetki i zaczyna sie nowy rok.

   keton
 • Pomijam już inne kwestie, trzymajmy się podatków. Wiadomo, co zrobiła poprzednia ekipa i w jaki sposób „gospodarowała” i Polski Nieład wprowadzała. Myślałem, że nie da się tego już bardziej skomplikować i sporo**yc ale to co robią teraz w kwestiach podatkowych to masakra. Równie dobrze mogli zwolnić zielonokoich blondynów co zakładają 178 dyniowe lokaty w kolumbijskich peso w czwarty piątek miesiąca kwietnia Tyle samo z tego korzyści Pozamiatane 😁

  JoX Odpowiedz
 • Masz rację, podatek od całości, ale odsetki na pewno od każdej niezależnie. A gdy nie zrywa się, to nie ma problemu z zaokrąglaniem, bo wychodzą całkowite grosze. No chyba, że obligacje 3 miesięczne.

  keram7m Odpowiedz
 • Chodzi o to, że ta dyspozycja zerwania przed czasem trwa kilka dni dlatego też powinienem 14 czy 15 to zrobić zakładając wypłatę odsetek 22 i rozpoczęcie nowego okresu 23. ??

  Clio Odpowiedz
  • Odsetki wyplacane sa po zakonczeniu pelnego roku, czyli w 1 dniu nowego okresu. Zakladajac, ze nowy okres zaczyna sie 22 to wniosek wysylasz 14.

   keton
 • Mam COI0425 – data wykupu 27.04.2025. Chcę je jednak zerwać i kupić nowe, ale tak, żeby oprocentowanie było naliczone do 27.04.2024 (sobota), bo jest wysokie 19,15%. Zależy mi na tym, by zakupu tych nowych dokonać jeszcze w kwietniu, bo obawiam się, że majowe będą niższe. Mam na to tylko dwa dni: 29 i 30 kwietnia (poniedziałek i wtorek). Kiedy powinienem złożyć dyspozycję przedterminowego wykupu, żeby do końca wykorzystać wysokie oprocentowanie i dostać pieniądze w poniedziałek 29.04? Czy w sobotę 20.04, niedzielę 21.04, czy w poniedziałek 22.04?

  Bonifacy Odpowiedz
  • Bodajże 5 dni roboczych wcześniej, ale zawsze można wejść w podstronę ‚przedterminowy wykup’ i tam jest podana informacja do jakiego dnia liczone są odsetki. Składając dzisiaj (31.03.2024 r.) dyspozycję przedterminowego wykupu mam informację, że odsetki liczone będą do 08.04.2024 r., więc w twoim przypadku myślę, że powinieneś złożyć dyspozycję 21.04.2024 r.

   Robi1234
  • Dziękuję

   Bonifacy
  • 27.04 wypada w sobote. Jak wycelujesz w ten dzien to srodki dostaniesz dopiero w poniedzialek 29.04 czyli stracisz 2 dni bez odsetek. Zeby przelew dotarl w piatek 26.04 dyspozycje musisz zlozyc 18.04. Poczytaj wczesniejsze dyskusje, sporo tam bylo o terminach i karach i oprocentowaniu przy zrywaniu.

   keton
 • Policzyłem i wykup EDO za 2 zł jest nieopłacalny… może coś źle liczę?

  qq Odpowiedz
  • Prima Aprilis? Zawsze mozesz trzymac te obligacje przez kolejny rok na 4%. Twoja decyzja.

   keton
  • Pokaz swoje obliczenia – moze inni sie myla.

   Maciek
  • Moje obliczenia:

   EDO0430 do 29.04. mam 19,9%, potem spada do 4,3%

   Zrywam i kupuje nowe na 6,8%, czyli 2,5więcej, minus kara 2. Ostatecznie zostaje 0,5% więcej
   Alternatywnie kupno COI da 0,25% więcej, a TOS 0,1%
   Warto?

   Przy 20K nie są to duże kwoty

   Czero
  • No to wychodzi, ze o okolo 0,5% bardziej oplaca sie zerwac i zalozyc ponownie. Bedziesz o jakies 100zł do przodu brutto. Czy Ci się chce dla tych 0,5%/100zł tak działać to już indywidualna decyzja.

   Maciek
 • Mam COI0425 – data wykupu 04 maj 2025 r.
  1 maj dzień wolny, 2 maj dzień roboczy, 2 maj dzień wolny, 4 maj sobota, 5 maj niedziela
  Kiedy według Was najkorzystniej je zerwać, zwłaszcza, że dużo wolnych dni.
  Nie chcę kupić żadnych obligacji, potrzebuję gotówki.
  Zależy mi przede wszystkim na tym, aby do 04 maja 2024 roku naliczane było wysokie oprocentowanie.

  Bogusia Odpowiedz
  • Masz chyba 3 opcje:
   1. Przelew w poniedzialek 6.5 – zaplacisz pelna karencje, bo wejdziesz juz w nowy rok oszczedzania
   2. Zlecisz normalnie celujac na 4.5, ale wtedy przelew dopiero w poniedzialek czyli 2 dni bez odsetek (ale dosc kiepskich)
   3. Celujesz z przelewem na 2.5 – mniejsza belka, bo odsetki obnizone o karencje, ale nie bedziesz miala w 100% wykorzystanego wysokiego %.
   Osobiscie chyba wybralbym opcje 3. Tylko moze byc problem z wycelowaniem dyspozycja tak aby nic nie zepsuc. Pytanie jaka kwota, bo przy kilkuset tysiacach to pewnie warto policzyc kazdy scenariusz.

   keton
 • @ keton
  Piszesz, w pkt.1 zapłacisz pełną karencję, bo wejdziesz już w nowy rok oszczędzania ( co to znaczy ?), pkt. 2 bez kiepskich odsetek ( jasna sprawa ), pkt. 3 mniejsza belka ( od czego to zależy ? ).
  Czyli generalnie przy wcześniejszym zrywaniu najkorzystniejszym rozwiązaniem jest, aby zlecić wykup tak, aby środki trafiły na konto powiązane w ostatnim dniu trzeciego roku oszczędzania, tj. w dniu 4 maja 2024 roku, w moim przypadku ( COI0425 z datą wykupu 04 maj 2025 r. ). Zasadniczym problem jest to, że jest to dzień wolny.

  Bogusia Odpowiedz
  • Ad3) Bogusia, bylo to opisane tu w komentarzach w ostatnich dniach. Jak odsetki sa wyplacane w trakcie zycia obligacji (jak np dla 4rolatek) to lepiej zrywac przed wyplata i niz po ze wzgledow podatkowych. Jeszcze tego nie sprawdzalem ale tak twierdzil autor komentarza.

   Maciej
  • @Bogusia prześledź sobie wpisy na tym wątku z ostatnich 5-6 dni. @keton szczegółowo opisywał ten mechanizm. Przed datą wykupu kara 70gr odejmuje się od zysku i od tej niższej wartości jest liczona belka.

   bernul
 • @ bernul
  Dziękuje

  Bogusia Odpowiedz
 • Skomentuj

  Chcesz mieć pewność, że nikt inny nie podpisze się twoim nickiem? Zarejestruj się (lub zaloguj) na LiveSmarter!

  Ostatnie wpisy