Obligacje Skarbowe – czy warto z nich skorzystać w obecnych czasach?

Lokaty bankowe są stałym elementem naszego finansowego życia. Nie ma się czemu dziwić: dają nam pewną stopę zwrotu przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa. Oczywiście nie ma róży bez kolców: najczęściej do zdobycia najwyższego oprocentowania konieczne jest spełnienie określonych warunków, a depozyty długoterminowe są zazwyczaj nisko-oprocentowane i niekoniecznie odpowiadają aktualnej, w danym momencie, sytuacji na rynku. Z czego więc skorzystać, jeśli chcemy ulokować swoje środki nawet na kilka lat i jednocześnie nie martwić się o oprocentowanie? Jak zabezpieczyć nasze pieniądze przed inflacją i nie przejmować się dodatkowymi warunkami, typu przyniesienie nowych środków albo kwota maksymalna depozytu? Wystarczy, że skorzystamy z obligacji skarbowych, czyli papierów wartościowych oferowanych przez Skarb Państwa. O nie dostaję zresztą ostatnio coraz więcej pytań, choćby dlatego, że od kilku miesięcy dostępne są z poziomu bankowości elektronicznej Pekao S.A. – czyli drugiego największego banku w Polsce.

Obligacje Skarbowe w Pekao S.A.

Zacznijmy jednak od podstaw. Obligacja to papier wartościowych wydany na określonych zasadach przez danego emitenta. Jest to więc pewnego rodzaju umowa – my pożyczamy swoje pieniądze, a emitent zobowiązuje się do tego, aby je nam oddać – stając się w ten sposób naszym dłużnikiem. Zazwyczaj oprócz zwrotu kapitału otrzymujemy też odsetki, które mogą być wypłacane w dowolny sposób – np. co miesiąc, co pół roku, co rok, albo i na koniec naszej umowy, czyli w momencie zapadalności obligacji.

Brzmi trochę jak lokata, prawda? Różnica jest jednak taka, że obligacje może wyemitować nie tylko państwo, ale np. firma. Nie ma tu również żadnego gwaranta ochrony środków, jaką w przypadku depozytów pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Innymi słowy to my bierzemy na siebie pełne ryzyko tego, że dany emitent odda nam pieniądze.

Dlatego warto tu podkreślić, że w przypadku obligacji korporacyjnych (czyli emitowanych przez firmy) należy być ostrożnym, bo co jakiś czas możemy słyszeć o default’cie, czyli niewypłacalności danego emitenta – jak choćby w przypadku przymusowej restrukturyzacji Getin Banku. W tej sytuacji osoby lokujące środki w Getin Banku zostały ochronione przed utratą kapitału, natomiast osoby posiadające obligacje Getin Banku – straciły wszystko.

Jaki z tego wniosek? Bardzo mocno upraszczając: czym emitent pewniejszy (większy, stabilniejszy), tym jego obligacje wydają się bezpieczniejsze. Dlatego w zasadzie najpewniejszym emitentem obligacji wydaje się Skarb Państwa – zresztą obligacje emitowane przez państwa są nazywane obligacjami skarbowymi, aby odróżnić je od bardziej ryzykownych obligacji korporacyjnych. Abyśmy bowiem nie dostali środków od danego kraju, musiałby on zbankrutować – a do tego, w przypadku Polski, nam raczej daleko.

A jakie obligacje skarbowe mamy do wyboru? Opcji jest całkiem sporo, dlatego warto przeanalizować każdą z nich osobno.

Obligacje 3-miesięczne OTS

Obligacje skarbowe o najkrótszym okresie oszczędzania to 3-miesięczne, stałoprocentowe papiery wartościowe o symbolu OTS. W chwili publikacji tego wpisu zarobimy na nich 3% w skali roku, a odsetki zostaną wypłacone przy wykupie obligacji. Cena tej (jak i każdej kolejnej opisywanej) obligacji to 100 zł, a kupić ich możemy dowolną ilość – co oznacza, że możemy lokować dosłownie każdą kwotę podzielną przez 100.

Obligacje OTS są więc (od strony matematycznej) niemal dokładnym odpowiednikiem lokat: przelewamy środki, kupujemy obligacje, a po 3 miesiącach odbieramy kapitał powiększony o odsetki.

Obligacje roczne ROR

Ale nie zawsze tak jest. Znacznie ciekawiej robi się bowiem przy kolejnym typie obligacji skarbowych, czyli rocznych o symbolu ROR. Są to bowiem obligacje zmiennoprocentowe – co oznacza, że w trakcie trwania naszej umowy wysokość oprocentowania będzie się zmieniać. Jak? W pierwszym miesiącu zarobimy (w tym momencie) 6,75% w skali roku, natomiast w kolejnych miesiącach – tyle, ile wynosi stopa referencyjna NBP (na ten moment to 6,75%). Oznacza to, że jeśli Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na podwyższenie stóp procentowych – to i my automatycznie zarobimy więcej. Jeśli natomiast RPP obniży stopy – to zarobimy mniej. Łatwo więc zauważyć, że obligacje te mogą być najbardziej opłacalne wtedy, kiedy przewidujemy podwyżki stóp procentowych.

Obligacje roczne mają jeszcze jedną ciekawą cechę: odsetki wypłacane są nie w dniu zapadalności obligacji, ale co miesiąc. Oznacza to, że niejako stajemy się „rentierami”, bo co miesiąc na nasze konto wpływa umowna kwota, zależna od wysokości stóp procentowych.

Obligacje 2-letnie DOR

Obligacje dwuletnie DOR to niemal kopia obligacji rocznych. Oprócz dłuższego czasu trwania różnią się one jeszcze jednym detalem: oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP powiększonej o marżę w wysokości 0,1. Oznacza to, że na ten moment zarobimy tam 6,75% + 0,1% = 6,85% w skali roku.

Obligacje 3-letnie TOS

Kolejne dostępne obligacje skarbowe to trzyletnie papiery o symbolu TOS. Ich oprocentowanie jest stałe i wynosi 6,85% w skali roku. Kapitalizacja odsetek odbywa się co roku, natomiast odsetki zostaną nam wypłacone dopiero na koniec okresu – czyli po trzech latach. Przykładając to „na nasze”: kupując obligacje za 100 zł po roku jej wartość urośnie z 100 do 106,85 zł, po kolejnym roku – do 114,17, a na koniec – do 121,99 zł (razem 21.99%). Ma to dwie zalety: po pierwsze – nie musimy nic robić, aby po roku pracował nie tylko nasz ulokowany kapitał, ale również odsetki. Po drugie – podatek 19% od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) zostanie naliczony dopiero po trzech latach – dzięki czemu przez cały okres trwania obligacji będzie na nas pracować kwota brutto.

Na koniec dodam, że obligacje 3-letnie o powyższej konstrukcji mogą być świetnym wyborem w czasach, kiedy planowane są obniżki stóp procentowych. Zaklepujemy sobie bowiem stałe oprocentowanie na cały trzyletni okres.

Obligacje indeksowane inflacją 4-letnie COI

Kolejny typ obligacji to papiery czteroletnie o symbolu COI. Te ponownie są zmiennoprocentowe, ale tym razem indeksowane inflacją. Na ten moment oferują one 7% w pierwszym roku, a w kolejnych latach: wysokość inflacji + 1%. Oznacza to, że ochronimy w ten sposób swoje środki przed inflacją – choć pamietajmy, że od swojego zysku musimy zapłacić 19% podatku. Ten będziemy zresztą płacić co roku, bo w przypadku obligacji COI odsetki wypłacane są co roku.

Pamiętajmy również, że wskaźnik inflacji używany do określenia oprocentowania obligacji jest ustalany w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc okresu odsetkowego. Przekładając to na nasze: jeśli obligacje kupimy w styczniu, to po roku do ustalenia wysokości oprocentowania (na kolejny rok) zostanie użyty wskaźnik inflacji z listopada.

Obligacje indeksowane inflacją 10-letnie EDO

Zasada działania obligacji dziesięcioletnich jest bardzo podobna do tych czteroletnich. Różnica jest jednak taka, że pierwszym roku zarabiamy (na ten moment) 7,25%, natomiast w kolejnych latach: inflacja + marża 1,25%. Co równie istotne: wypłata odsetek następuje nie co roku, ale dopiero przy wykupie obligacji. Oznacza to, że przez 10 lat nasze środki pracują dla nas w kwocie brutto i dopiero na końcu pobierany jest od nich podatek od zysków kapitałowych. Tu efekt procentu składanego może być już naprawdę odczuwalny.

Czy oprocentowanie obligacji może się zmieniać?

I tak i nie. Charakterystykę danej serii obligacji opisuje list emisyjny, publikowany co miesiąc na stronie emitenta. Tam zawarte są wszystkie informacje o oprocentowaniu. Oznacza to, że jeśli kupimy dane obligacje, to nic już nam się nie zmieni – i zarobimy tyle, ile opisane w liście emisyjnym. Umawiamy się na dane warunki i zapominamy o temacie. Oczywiście wybierając obligacje zmiennoprocentowe oprocentowanie będzie się zmieniać – zgodnie z umową.

Jak można się jednak domyślić Skarb Państwa ma prawo zmienić warunki przyszłych serii obligacji. Oznacza to, że ich warunki mogą stać się bardziej atrakcyjne (jak stało się kilka miesięcy temu dla obligacji indeksowanych inflacją) ale również mniej atrakcyjne. Identycznie zresztą jak banki robią z lokatami – to, że dziś mamy gdzieś 8% nie oznacza, że tyle będzie jutro – no chyba, że zaklepiemy sobie takie warunki lokując tak swoje środki.

Przedterminowy wykup obligacji

Być może niektórym z was nasunęło się tutaj pytanie: a co, jeśli warunki przyszłych emisji obligacji będą lepsze? Czy mogę „zerwać” umowę i ulokować swoje środki jeszcze raz, tak jak to ma miejsce w przypadku lokat? I tak i nie. Po pierwsze – możemy wezwać emitenta do przedterminowego wykupu naszych obligacji ale tylko w określonym terminie – minimum 7 dni po sprzedaży obligacji i minimum 20 dni przed dniem wykupu. Po drugie i co ważniejsze: to zazwyczaj kosztuje, więc wszystko trzeba przeliczyć.

Obligacje 3-miesięczne są jedynymi, których przedterminowy wykup jest darmowy. W przypadku obligacji rocznych musimy natomiast zapłacić 0,50 zł (czyli 0,5% wartości obligacji) – chyba, że naliczone odsetki w pierwszym roku są niższe, niż by to kosztowało – wtedy opłata wynosi tyle, ile narosłe odsetki (czyli dostajemy 100% kapitału). Analogicznie jest dla obligacji 2-, 3- i 4- , tylko przedterminowy wykup to koszt 0,70 zł (0,7%). Najdrożej jest w przypadku obligacji 10-letnich – tam koszt wykupu to 2 zł, oczywiście pod warunkiem, że nasze środki już tyle zarobiły (inaczej tyle, co odsetki).

Na koniec jeszcze jedna istotna kwestia: wykup nie odbywa się od razu, ale trwa 5 dni roboczych – oznacza to, że środki dostaniemy realnie po nawet tygodniu.

Zamiana obligacji

Całkiem ciekawy jest też mechanizm zamiany obligacji (czyli coś, co możemy porównać do automatycznego odnowienia lokaty z bonusem za lojalność). Najpóźniej 3 dni robocze przed wykupem obligacji możemy zgłosić, że nie chcemy odzyskiwać swoich środków, ale chcemy, aby dalej dla nas pracowały. Dostaniemy wtedy niejako bonus: cena zamiany jednej obligacji wyniesie nie 100 zł, ale 99,90 zł. Oznacza to, że jako „stały klient” będziemy mogli kupić nieco więcej obligacji, niż klient z nowymi środkami.

Tu jednak pewne zastrzeżenie: w chwili obecnej wszystkie obligacje mogą zostać zamienione po cenie 99,90 zł, oprócz obligacji 3-miesięcznych – tam zamiana odbywa się po standardowej cenie 100 zł.

Jak dokonać zakupu obligacji?

Zakup obligacji jest w tym momencie najprostszy dla klientów Pekao – wystarczy, że zalogujemy się do bankowości internetowej i podpiszemy umowę o obsługę obligacji skarbowych. W analogiczny sposób zresztą kupimy obligacje skarbowe, co najlepiej prezentują poniższe filmy oraz strona internetowa banku.

Wpis powstał we współpracy z Pekao S.A., jednak bank nie miał wpływu na zamieszczoną treść. Sam zresztą również korzystam z oferty obligacji skarbowych, które są bardzo dobrym dopełnieniem lokat bankowych i kont oszczędnościowych. Zamiast bowiem przeskakiwać z kwiatka na kwiatek można się raz na kilka lat pozbyć „problemu” lokowania środków – oczywiście tych, których nie planujemy wydawać przez najbliższy okres.

Advertisement

Nie przegap!

Komentarze

 • Czyli 10- latki

  Bogusia Odpowiedz
 • Do Ja123 . Masz dużo racji w odmrożeniu tarcz. Możliwe ,że inflacja nie spadnie wtedy mój pomysł wejść w 3 letnie stałe oprocentowanie 6,85 % będzie taki sobie.

  miron Odpowiedz
 • Chętnie bym tu podyskutował o Waszych przemyśleniach na temat inflacji i obligacji. W która to stronę będzie szło Waszym zdaniem. Czy lepiej łapać teraz te 0,25 wyższe październikowe emisje czy za miesiąc listopadową teoretycznie gorsz oferta ale ze sztucznie zaniżoną inflacją przed wyborami, co za rok może dać efekt w postaci odniesienia do bazy i wyższe oprocentowanie w drugim roku oszczędzania będzie znacznie lepsze i zysk wyższy niż te 0,25%

  jankos Odpowiedz
  • Tego nie wie nikt. Ja wrzuciłem w 4-latki pazdziernikowej z przedwyborczej promocyjnej edycji, najwyzej bedzie to roczna lokata na 6,5% po odjeciu 50 groszy „kary”, a w zależnosci od sytuacji z inflacja mozna potrzymać dłuzej. Z tym, że to dodatkowe środki i motywacja to właśnie dobre warunki pazdziernikowej edycji i spadek % w bankach. Wieksze srodki mam juz od dawna zapakowane w inflacyjne i nie wiem czy akurat bym sie teraz na to decydował ;) Co do Twojej projekcji całkiem prawdopodobna, że w drugim roku kolejne miesiące dadzą lepiej na inflacji niże te 0,25 teraz i 0,5 w grudniu (bo zakładam kolejna obnizkę), tylko że nadal nie wiemy co bedzie w kolejnych latach…wiec dlugoterminowo moze byc bez znaczenia i tego się nie da przewidzieć. Ja wybralem pazdziernikowe jako juz za chwilę atrakcyjną lokatę roczną, gdybym szukał czegoś długoterminowo rozdzieliłbym środki ;)

   JoX
  • Dokładnie, te 7,25 to już jest atrakcyjna oferta lokaty rocznej i ja w poniedziałek będę się w to ładował.

   Angulo
  • 7,25 w kontekście „lokaty rocznej” to raczej 5,25, bo trzeba uwzględnić karę za zerwanie.
   Długoterminowy horyzont na pewno w kontekście rosnącej czy spadającej inflacji wyjdzie nieźle w porównaniu do lokat bankowych, którym zazwyczaj daleko do rekompensowania inflacji.

   jankos
  • przy 10-latkach rozumiem że masz rację, ale przy 4-latkach wychodzi już 6,5 zatem całkiem ok :) jak piszesz mozna to pociagnac dlużej jako zrywalną lokatę bankową, gdzie nie traci sie % poza tą karą, zatem calkiem dobrze oprocentowa i elastyczna wersja lokaty

   JoX
  • Przy zerwaniu 4-latek wychodzi mniej niż 6,5%, gdyż opłata wynosi 70 gr

   Ewa1
  • ups…faktycznie coś mi się pomieszało, 50 dotyczy tych krótszych 😄

   JoX
  • Do obligacji listopadowych jest brana inflacja z września, więc jeszcze z zaniżoną inflacją.

   Leszek
 • Dobry wieczór .
  Ja kupilem trzy letnie stale oprocentowanie przez 3 lata 6,85% , odsetki dopisywane czyli procent składany.
  Nie namawiam . Ja kupiłem bo potrzebuje kase za 3 lata. Mam juz 4 latki obecnie 12,5 % , Mam IKE 10 latki ale ze wzgledu na wiek mogę po 5 latach bez kary i bez podatku belki sprzedac.

  miron Odpowiedz
 • Mozliwe ,że inflacja od listopada 23 do czerwca 24 nie bedzie spadala a wrecz urosnie. Takie ryzyko istnieje.

  miron Odpowiedz
 • Bank PKO BP ma wprowadzić IKZE-Obligacje Skarbowe, mam nadzieję, że pojawi się artykuł na blogu na ten temat :).

  Marcin H. Odpowiedz
  • Roczna opłata za prowadzenie konta IKZE-Obligacje będzie stała, w wysokości 80 zł od 2025.
   To raczej nie dla mnie (jestem w pierwszym progu podatkowym), też po 65 facet już długo nie nacieszy się wypłatą tych środków.

   keram7m
 • Obligacje skarbowe na grudzień dokładnie takie same jak oferta listopadowa.

  Duris Odpowiedz
 • Dobry wieczór .
  Potwierdzam ofertę.
  Nie chcę doradzać zakupy obligacji skarbowych lub IKE bo sam nie jestem pewien ewentualnych zysków.
  Mam dość akcji – GPW , bo mam same straty w stosunku do obligacji itp.
  miroslaw

  miron Odpowiedz
 • Jeśli kupię w listopadzie obligacje 4-letnie to w latach 2-4 będzie przy nich uwzględniana inflacja z września czy października? Wydaje mi się że biorą pod uwagę wskaźnik z przed dwóch miesięcy ale wolę się upewnić u wyjadaczy :)

  Dobcio Odpowiedz
  • już nieważne, dopiero teraz zauważyłem że zostało to już wyjaśnione w artykule :)

   Dobcio
  • Jak byście radzili przy zakupie obligacji indeksowanych inflacją- kupić trochę obligacji w tym miesiącu czy już poczekać 2 dni i kupić więcej w grudniu? Inflacja za rok powinna być wyższa przy tegorocznym wyniku 6,6% niż 8,2%, staram się kupować co miesiąc aby uśrednić wysokość odsetek ale nie wiem czy w listopadzie ma to sens.

   Dobcio
  • Jeżeli uśredniasz a nie masz listopadowych, to jest sens, jutro masz ostatni dzień. Z tym że w pierwszym roku % ten sam(listopad i grudzień), w latach następnych uśrednisz odsetki

   Ja właśnie dokonałem zamiany COI na EDO, ale symboliczne to dyskonto przy zakupie (cena 99,9)
   Mam pytanie czy kiedykolwiek było większe?

   Czero
  • @Czero: „czy kiedykolwiek było większe?”
   Z ciekawości sprawdziłem jak to jest i…
   —————–
   Zamiana obligacji w lipcu będzie odbywać się na szczególnie korzystnych warunkach
   23.06.2023
   Od 27 czerwca 2023 r. można przedłużyć oszczędzanie w obligacjach skarbowych i zadbać o ochronę oszczędności przed inflacją.
   Cena zamiany obligacji, w zależności od rodzaju obligacji, wynosi:
   100,00 zł – dla obligacji 3-miesięcznych
   99,80 zł – dla obligacji 1-rocznych
   99,70 zł – dla obligacji 2-letnich
   99,60 zł – dla obligacji 3-letnich
   99,50 zł – dla obligacji 4-letnich
   99,40 zł – dla obligacji 10-letnich
   —————–

   yosa
 • Czy to już nie pora aby podano oficjalnie roczne limity wpłat Ike i IKZE 2024 ? Zawsze na początku listopada podawano. Mam rację ?

  Romuald Odpowiedz
  • Nie ma zatwierdzonego budżetu.
   Przeciętne wynagrodzenie ma wynieść 7824 (zgodnie z wstępnym budżetem) -> limit na IKE będzie 3×7824=23472;
   IKZE 1,2×7824=9389

   Anonymous
 • Ile ma wynieść przeciętne wynagrodzenie to wiem. W tym roku pewnie wybory mają wpływ, że nie zatwierdzono budżetu. Niemniej dzięki

  Romuald Odpowiedz
 • Dobry wieczór.
  Szukam kontaktu do wymiany informacji do IKE-PKO-obligacji skarbowych ,EDO , czyli 10-letnich obligacji indeskowanych inflacją.
  Mam 58 lat , EDO od 2023 r w IKE-PKO.BP.

  miron Odpowiedz
 • @miron
  Jeżeli Twój horyzont oszczędnościowy, a sądzę że tak jest bo deklarujesz wiek 58 lat, jest dłuższy niż 2 lata, to bierz obligacje 10- letnie. Mimo, że koszt wcześniejszego wykupu jest stosunkowo wysoki/ 2 zł/, to po ok. 2-3 latach w każdej sytuacji wychodzisz na plus. Nawet na procencie składanym nie uzyskasz tyle co na 10-latkach. No oczywiście, inwestycja w waluty czy nieruchomości da na pewno wyższy zysk.

  Waldemar Odpowiedz
 • Dziękuje za odpwiedzi.
  Troszkę poczytałem już wcześniej ale nie jestem na 100% pewny czy dobrze zrozumiałem zapisy dotycząca IKE :
  Wypłata środków (jednorazowa bądź w ratach) zgromadzonych na Koncie IKE-Obligacje następuje wyłącznie na wniosek oszczędzającego:

  po osiągnięciu wieku 60 lat lub
  nabyciu uprawnień emerytalnych i po ukończeniu 55 roku życia.

  Dodatkowo, oszczędzający powinien spełnić jeden z dwóch warunków:

  dokonywania wpłat na Konto IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych, albo
  dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

  Wiek 60 lat osiagnę w 2025 r, obligacje EDO -10 letnie kupuję w latach : 2023 , 2024, 2025 ,2026 i Styczeń 2027.
  Czy mogę zakończyć i wypłacić kasę bez podatku Belki i bez opłaty karnej 2 zł od każdej obligacji zgromadzonej przez 5 lat do stycznia 2027 ?
  Przykladowo w lutym 2027 chcę wypłacić całą kwotę .
  Dokonuje zakupu EDO w 2023 -na maxa , 2024- na maxa , 2025- np za 100 zł,2026-np za 100 zł i ostatni piaty rok styczeń 2027 -np za 100 zł

  miron Odpowiedz
 • Dzien dobry
  Mam odpowiedz z biura maklerskiego PKO BP:
  Odpowiadając na Pana pytanie:

  Kiedy mogę zakończyć i wypłacić kasę bez podatku Belki i bez opłaty karnej 2 zł od każdej obligacji zgromadzonej przez 5 lat do stycznia 2027 ? Czy już w lutym 2027 mogę wypłacic bez konsekwencji ? czy dopiero w lutym 2028 r.?

  Wypłatę będzie Pan mógł zlecić już w 2027 roku, po zaksięgowaniu 5 wpłaty na IKE i nabyciu obligacji (czyli np. w lutym 2027r.)

  Mam nadzieję, że moja odpowiedź będzie dla Pana pomocna. Jeśli będzie miał Pan dodatkowe pytania, zachęcam do kontaktu z nami.

  miron Odpowiedz
  • Miron, co do karnych 2zl to dla EDO sprawa jest prosta – pelne 10 lat od zakupu EDO. Nawet jesli stracisz te 2zl od kazdej obligacji to po 2-3 roku i tak sie to nadal oplaca. Tutaj glownym plusem jest brak belki. Sam pod koniec zeszlego roku otworzylem IKE Obligacje i wrzucilem max limit. Co do wyplaty calosci, to jesli otworzyles IKE w 2023 to przy Twoim wieku wydaje mi sie, ze musza one polezec jednak pelne 5 lat, czyli faktycznie po 5 wplacie w 2027r.

   keton
  • nie ma karnych w IKE:
   „Przy przedterminowym wykupie obligacji, wynikającym ze złożenia dyspozycji wypłaty (lub wypłaty transferowej) z IKE-Obligacje nie dokonuje się potrącenia, wskazanej w liście emisyjnym, opłaty i narosłe odsetki od obligacji oszczędnościowych wypłacane są w całości. Zysk od zgromadzonych oszczędności nie podlega też opodatkowaniu (podatek od zysków kapitałowych).”

   keram7m
  • Dziękuje za odpowiedz . Też tak interpretowałem ten zapis w liście emisyjnym do EDO. Dlatego wysłałem zapytania do PKO i na inne fora dyskusyjne o IKE Obligacje.
   Mam teraz jakieś potwierdzenie -inne opinie .Zobaczymy za 4 lata.
   Jeszcze raz Dziekuje i zapraszam do dyskusji.

   miron
 • Dzien dobry.W 2025 r będę miał skończone 60 lat !!!
  Dziś dzwoniłem na infolinie PKO IKE .
  Mam informację ,że nie będę obciążony opłatą karną 2 złote za każdą obligację i podatkiem Belki.
  Dodam ,że oszczędzam w IKE w obligacjach EDO -10 latki od 2023 r .
  W 2025 r będę miał skończone 60 lat !!!
  Będę wpłacał przez 5 lat: 2023- EDO na maxa, 2024-na Maxa , 2025-minimum 100 zł-jedna obligacja EDO,2026-minimum 100 zł -jedna obligacja EDO, 2027 styczeń -minimum 100 zł-jedna obligacja EDO.
  Mam potwierdzenie na email ,że mogę w lutym 2027 roku wypłacić bez podatku Belji i bez karnej opłaty 2 zł z każdą obligację EDO zakupiona do stycznia 2027 r.

  miron Odpowiedz
  • Doadam ,że trzeba spełnić wymagania 60 lat w moim przypadku i 5 lat wpłat.

   miron
  • Czołem inwestory,

   @Miron i inni
   IKE obligacje ma tę zaletę, że w przypadku WYPŁATY TRANSFEROWEJ nie ponosi się opłaty 2zł (za zerwanie przy EDO) w zasadzie w dowolnym czasie od rozpoczęcia oszczędzania!
   Tak samo jest w przypadku WYPŁATY środków po ukończeniu 60 lat i min. 5 lat z wpłatami.

   Sławomir
  • Dobrze wiedziec. Widze, ze jest nawet lepiej niz zakladalem :) Bo zakladalem, ze kazde kolejne obligacje kupowane co rok oczywiscie przy wykupie nie trafia idealnie w 10 lat i potraca te 2zl. Zaluje tylko, ze wczesniej nie zalozylem IKE, bo poki co to najbardziej oplacalna metoda na ominiecie i belki i tej karnej.
   Czy ktos tutaj ma tez IKZE Obligacje?

   keton
  • Pomagałem założyć w mojej rodzinie IKZE-Obligacje. Ja mam IKZE w formie r-ku maklerskiego w innym domu maklerskim i kupuję tam akcje. Co chcesz wiedzieć o IKZE-Obligacje?

   Marcin H.
 • Tak naprawdę można w łatwy sposób uniknąć opłaty za wcześniejszy wykup. Wystarczy wypłata transferowa z IKE-Obligacje na inne IKE np. z kontem oszczędnościowym.

  broker Odpowiedz
  • A po kilku latach można ponownie przetransferować na IKE obligacje ?

   awosz
  • Tylko po kilku latach moga juz sie nie oplacac obligacje, bo nie wiadomo jakie wtedy beda warunki. Poki co to te obecne sa w zasadzie i bezpieczne i dosc dobrze oprocentowane. Wiadomo, fundusze akcyjne moga przyniesc duuuzo wieksze zyski, ale tez mozna wtopic i wyjdzie mniej. A juz na pewno trudno cos szacowac jesli chodzi o kwote do wyplaty.

   keton
  • Dokładnie. Najlepiej w ogóle transferować do instytucji, gdzie nie ma np. opłaty za zamknięcie konta w 1. roku ;). Wtedy jeśli ktoś względnie pilnie potrzebuje kasy (1-2 miesiące na transfer + likwidacja), to dzięki takiej operacji może zapłacić tylko podatek Belki, ale nie karne 2 zł od każdej obligacji :).

   Marcin H.
 • Kontynuują bordello. Nie dali rady do (około) połowy stycznia. „Informujemy, iż w związku z pracami programistycznymi związanymi z waloryzacją świadczenia wychowawczego z 500 zł na 800 zł prowadzonymi przez ZUS, wystąpi przerwa w dostępie do danych w Centralnej Bazie Beneficjenta (CBB) w dniach: od 29.12.2023 r. godz. 16:30 do dnia 31.01.2024 r.”

  qq Odpowiedz
 • Mam pytanie odnośnie obligacji. Jeśli np 30.01.2024 zakupie obligacje skarbowe (np 12 letnie ROD) to oprocentowanie dla pierwszego roku (7,15 %) będzie obowiązywało do 30.01.2025? Od 31.01.2025 (rozpocznie się drugi rok oszczedzania) moje obligacje będą oprocentowane inflacja + 2% ? Dobrze rozumuje?

  Shaggy Odpowiedz
  • Dokładnie tak

   Czero
  • Tylko, że inflacja będzie brana za listopad 2024. Z racji, że nie mamy kuli jaka będzie inflacja może się okqzac

   Duris
  • … okazać, że w drugim okresie odsetkowym odsetki są np. niższe niż od obligacji kupionych np. 29 lutego. Tak to niestety działa.

   Duris
  • Zgadza się, ale przy tak długim okresie zapadalności tych obligacji w trzecim roku oszczędzania będzie brana pod uwagę średnia inflacja z listopada 2025 więc tak czy tak odczyt inflacji z 29 lutego o którym piszesz zostanie gdzieś tam wchłonięty jeśli chodzi o cały okres oszczędzania.

   Shaggy
 • Obecne emisje i tak są bardzo dobre ponieważ mają dość wysoką marżę.
  Osobiście uważam, że inflacja nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i w tym roku może jedynki z przodu (mam nadzieję) już nie zobaczymy, ale 7-8% jest bardzo realne.
  W każdym bądź razie jak obligacje to tylko antyinflacyjne (o tych notowanych to już nawet nie będę wspominał ;) ).

  Anonymous Odpowiedz
  • Sam jestem ciekaw jak będzie się kształtować inflacja w najbliższych miesiącach. Prognozy są takie że paliwo ma drożec, zobaczymy czy rząd utrzyma zerowy VAT na żywność, zobaczymy jak będzie z realizacją obietnic wyborczych bo to też grube mld z budżetu. Ale co by nie było obligacje indeksowane inflacja to dobry kierunek. Szczególnie te dedykowane dla beneficjentów programów 500/800 plus.

   Shaggy
 • Ciekawe prognozy ekonomistów odnośnie inflacji za styczeń 2024r. https://businessinsider.com.pl/gospodarka/taka-mogla-byc-polska-inflacja-w-styczniu-kolejny-spadek/lf07s6k Mam marcowe obligacje COI z 2021r. – jeśli się to potwierdzi wówczas w ostatnim roku będziemy mieć bardzo niskie oprocentowanie 5,05%. Nie wiem, czy nie lepiej zerwać i wskoczyć w 3 latki…

  diego Odpowiedz
  • I tak skarbówki to instrumenty finansowe o bardzo niskim ryzyku inwestycyjnym. Ślubu z nimi nie brałeś ;^) Sam staram się systematycznie dokupywać 12-latki, a za resztę w małych ilościach EDO. Jedna dziesięcioletnia, z ’13 roku zarobiła ponad 60 zł, co uważam, za bardzo dobry wynik. Wiadomo podyktowała go nasza bohaterka. A jaka ona będzie?
   Pan prezes twierdzi, że na koniec roku sześć do ośmiu ;^)
   Jak zostaną zrealizowane obietnice wyborcze w sprawie podwyżek i uwolnienia cen, nie zdziwię się, jak zobaczymy „jedynkę” z przodu lub bardzo blisko niej.
   https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/6431341,prezes-nbp-a-glapinski-inflacja-spadnie-niedlugo-ponizej-3-ale-moze-zauwazalnie-wzrosnac-w-ii-polowie-2024-roku.html

   Anonymous
  • 4 i 10-latki mają ten plus że wypłata odsetek jest co roku, jak ktoś kupuje regularnie co miesiąc to ma potem stały zastrzyk gotówki co roku.

   Dobcio
  • Z dziesięciolatek odsetki nie są wypłacane co roku.

   Ewa1
  • Przepraszam, faktycznie, mój błąd. Tylko przy 4-latkach jest wypłata co roku.

   Dobcio
  • Tak jak Ewa napisała – dziesięciolatki nie wypłacają odsetek tylko je akumulują, bez podatku Belki przez 10 lat. Fajnie działa tu procent składany, dla naliczonych i niewypłaconych odsetek oraz (obecnie niezła) marża. Dlatego EDO prawie zawsze wygrywają z innymi obligacjami skarbowymi.

   Anonymous
  • W szczegolnosci jesli sa opakowane w IKE kiedy nie placi sie belki i karencji 2/100:)

   keton
  • Jakiej karencji ?

   awosz
  • Opłaty za przedterminowy wykup 2%

   Daugern
  • Wszedłem już w temat obligacji ROD, teraz planuje wejść w IKE Obligacje lub IKZE Obligacje. Wiadomo że w ten sposób można uniknąć podatku belki. Wyjaśnijcie mi prosze: Jeśli kupię obligacje poprzez IKE/IKZE (np 10 letnie) to po 10 latach w dniu wykupu nie zapłacę Belki i z automatu na konto zostanie zwrocona pełna kwota + odsetki czy muszę je zrolować i pełna kwotę otrzymam dopiero po osiągnięciu 60 roku życia.

   Shaggy
  • Nie mam tam IKE/IKZE ale zakladam ze po 10 latach (jesli nie dokonasz dyspozycji dot zamiany przed wykupem) kasa przejdzie na jakis rachunek/konto techniczne przypisane do IKE/IKZE i bedziesz mogl zakupic nowa serie tylko lub trzymac tam srodki by sie opalaly.

   Maciek
  • Shaggy, cytat z Iwucia który dał 100% dyspozycję nabywania EDO: „każda wpłata i wszystkie zrealizowane zyski (otrzymane odsetki) i środki z wykupu obligacji będą przeznaczane na nabycie kolejnych dziesięciolatek. Ponieważ obligacje te mają wartość nominalną 100 zł, to może się zdarzyć, że przejściowo na koncie IKE będą zarówno obligacje, jak również trochę gotówki (mniej niż 100 zł).”

   Także kasa nie będzie się w żadnym momencie lenić.

   Daugern
  • @Maciek, @Daugern dzięki za Wasze uwagi. Czyli rozumiem że po wykupie obligacji nawet gdyby środki przeleżały jakiś czas na koncie/rachunku technicznym, od razu nie zainwestowane w kolejne, nie zostanie pobrany podatek Belki. Do rachunków IKE/IKZE Belka po prostu ma zakaz wjazdu? Od strony technicznej: po wykupie obligacji aby nabyć kolejny pakiet zawsze trzeba składać nowe zlecenie zakupu kolejnych czy może jest opcja automatycznego zakupu?

   Shaggy
  • To właśnie jest napisane wyżej, że środki z wykupu automatycznie są przeznaczane na zakup nowych obligacji w proporcjach jakich sobie ustalisz przy zawieraniu umowy o IKE Obligacje (w większości przypadków najbardziej opłaca się 100% EDO). Środki te po wykupie też nie pomniejszają Ci rocznej kwoty wpłat na IKE, tak więc technicznie nic się tu nie zmienia – jak chcesz po 10 latach dokupić nowe, to po prostu robisz przelew na odpowiedni rachunek i obligacje zakupują się „same”.

   Daugern
  • Czy wtedy w ramach IKE przy automatycznym zakupie stosowana jest też premia za re-inwestycję (dyskonto – zwykle 99,90 ZŁ za 100 ZŁ nominału obligacji), czy dla każdej takiej serii obligacji trzeba by się pofatygować do placówki i składać tą dyspozycję przed terminem wykupu?

   Marcin H.
  • @Daugren Czyli jeśli przy zawieraniu umowy o prowadzenie IKE/IKZE założę sobie że każde wpłacone nowe środki oraz te które pojawią się na moim koncie z wykupu obligacji chce ponownie inwestować np w obligacje 10 letnie to każda modyfikacja jeśli chodzi o zakup innego rodzaju obligacji musi się odbyć poprzez wizytę w oddziale i złożenie odpowiedniej dyspozycji?

   Shaggy
  • @ Marcin H. Nowe obligacje, na podstawie DNOS – (Dyspozycja Nabywania Obligacji Skarbowych) są nabywane w drodze zamiany. Cena zamiany jest niższa od ceny sprzedaży (99,90 zł zamiast 100 zł) i stanowi dodatkowy zysk dla oszczędzającego.
   Niezależnie od podpisanej dyspozycji DNOS – oszczędzający może samodzielnie dokonać wyboru i zakupu nowych obligacji. W tym celu należy złożyć dyspozycję zamiany określającą które obligacje mają zostać zakupione za środki ze starych obligacji.

   @Shaggy j/w, ale na ten moment DNOS zmienia się w oddziale.

   Anonymous
  • Tak piszecie ikze/ike – świadomi jesteście, zasady działania tych kont? Opłat i możliwości wypłaty? Zwłaszcza z IKZE – gdzie wypłacając trzeba zapłacić 10% podatku dochodowego od całości zgromadzonych środków! oraz że wypłacając (zwłaszcza jednorazowo) możemy wpaść w wyższy próg podatkowy …

   Anonymous
  • Oczywiście IKZ I IKZE mają wiele cech wspólnych ale także dość znaczące różnice poczynając od rocznej kwoty jaką można w nich inwestować na zasadach wcześniejszego wycofania środków kończąc. Myślę że ktoś kto zamierza tam lokować środki abecadło dotyczące zasad ich działania ma już za sobą.

   Shaggy
 • Jakiej karencji ?

  awosz Odpowiedz
 • IKZE jest przede wszystkim dla osób, które wpadają w II próg podatkowy, czyli mają ponad 142 tysiące przychodu w PIT. Wówczas na dzień dobry mamy zwrot 32% podatku + możliwość wielokrotnego reinwestowania pełnej kwoty. W tym roku wpłacając na IKZE, dostajesz od urzędu skarbowego 3004 zł zwrotu.

  broker Odpowiedz
 • zien dobry.
  Po Wielu latach inwestowania w akcje lub w waluty mam dość stresów , niepewności. Tyle ile zarobiłem to i tyle straciłem .Mam nadzieję ,że jestem na zero.Teraz jestem w obligacjach skarbowych na 70% i przynajmniej mam jakiś zysk .Czy zarobi ponad inflacje dopiero zobaczmy po roku.

  miron Odpowiedz
  • @Miron a dlaczego nie zainwestujesz pasywnie i wieloletnio – w ETF?

   @Dobcio tak z grudnia

   Anonymous
 • Obligacje 4letnie kupione w lutym będą indeksowane inflacja z grudnia, dobrze rozumiem?

  Dobcio Odpowiedz
  • Zgadza się, ale to i tak w dłuższej perspektywie warto zwrócić na efekt bazy.

   McKwacz
 • Jutro wstępny odczyt inflacji za styczeń brany do obligacji kupionych w marcu. Cześć takich właśnie posiadam z 2021r. Oprocentowanie będzie niskie więc chyba poświęcę 0,70 PLN i przeskoczę na 3 latki… Ciekawe ile obniżą oprocentowanie na marcowej emisji.

  diego Odpowiedz
  • przewidywana inflacja ok. 4% wiec będzie to +1 czyli 5% , ja chyba też wrzucę teraz na 6,5 (w razie co wycofam) a te z edycji marcowej sprzedam z tą opłatą 70 groszy (jak ktoś nie ma „założyć” na kilka dni kasy to opłacalność będzie zależała od tego o ile obniżą (bo że obniża to niemal pewne) edycję marcową :)

   JoX
  • kwestia tylko czy wrzucać na 3-latki czy 4-latki (czy inflacja odbije to wiadomo tylko czy długoterminowo czy nie)

   JoX
  • no i kwestia jeszcze co zrobią z „Belką” bo może się nie opłacić zrywać jeśli wprowadzą w tym roku zwolnienie do 100 000 ;-)

   JoX
  • chociaż sorry … przy 4-latkach to nie ma znaczenia, to przy 10-latkach :)

   JoX
  • @ Jox
   „no i kwestia jeszcze co zrobią z „Belką” bo może się nie opłacić zrywać jeśli wprowadzą w tym roku zwolnienie do 100 000 ;-) ”

   „chociaż sorry … przy 4-latkach to nie ma znaczenia, to przy 10-latkach :) ”

   @ keram7m
   „EDO nie ruszam”

   Sam mam głównie EDO. Za bardzo nie chcę robić rewolucji, podobno za kilka miesięcy inflacja ma(?) odbić w górę.
   A niedługo pewnie konta i lokaty też polecą w dół, więc…??

   Czero
 • Na stronie u Iwucia masz kalkulator, oferta marcowa będzie od 25-tego. Ciężko powiedzieć „ile dadzą”, ale 18% już nie dostaniesz ;^)

  Anonymous Odpowiedz
  • Chodzi o to, że marcowe prawdopodobnie lepiej sprzedać ze stratą 0,7 i kupić nową edycję (z lepszym ? % w pierwszym roku i niską bazą co „dobrze” rokuje na przyszły okres

   JoX
 • Zrozumiałem, tylko nie wiadomo co z Panią inflacją, zresztą sam też nie jesteś pewien …
  prognozy są bardzo różne, łącznie z 8 a nawet więcej procent pod koniec roku i w pobliżu 6-ciu przez rok 25-ty. Jeżeli wejdę w jakieś stałoprocentowe to dopiero pod koniec roku i to w te notowane, ale nie traktujcie tego jako poradę inwestycyjną ;^)

  Anonymous Odpowiedz
 • Inflacja 3,9% – obligacje kupione w marcu 2021r. na ostani rok tylko 4,65%…

  diego Odpowiedz
  • Za to w ubiegłym roku miałeś z 18%…, więc i tak nieźle wychodzisz

   Kris
  • Dla wszystkich robiących przedterminowy wykup – sprawa techniczna weźcie pod uwagę, że lutowe sprzedawane są wg listów emisyjnych do 28 lutego a nie 29 ;)

   Bolo
  • Akurat lokata kończy mi się 29.02… Da radę zlecić 28.02 i opłacić dzień później? Widziałem, że niby jest taka opcjaw pekao z późniejszym opłaceniem tylko nie wiem czy to zadziała.

   Chris
 • Tak było, trzeba niestety złożyć przedteeminowy wykup i wrzucić kasę na 3 latki.

  diego Odpowiedz
  • to już za późno na wykup?

   keram7m
  • Nie za późno. 5 dni roboczych na wykup i zakup jeszcze w lutym. Spokojnie idzie się wyrobić.

   Duris
  • To będę czekał do końca, w poniedziałek 19 zrezygnuję, to 26 lub 27 powinna być kasa i powinienem zdążyć opłacić. Jeszcze nie wiem co wybrać 3 lub 4 latki, dużo nie mam, bo mam w miarę równo rozłożone miesiące. Pytanie czy z następnych miesięcy 3 roku COI też nie wykupić wcześniej, z kwietniem to akurat nie mam problemu bo i tak ostatni rok, ale maj, czerwiec? EDO nie ruszam.

   keram7m
  • @ keram7m, na pewno będzie to 27 luty
   ……………………..
   -oprocentowanie obligacji jest naliczane DO piątego dnia roboczego WŁACZNIE, następującego po dniu złożenia dyspozycji;
   -wykup obligacji następuje PO UPŁYWIE pięciu kolejnych dni roboczych, następujących po dniu złożenia dyspozycji;
   …………………….
   a jak chcesz zoptymalizować na zakup jeszcze 27-ego, to sprawdzaj efekt przychodzących sesje elixiru u siebie w banku i jak wpłynie to wychodzące w powiązaniu z przychodzącymi tam gdzie kupujesz obligi.

   yosa
 • Może, ktoś już korzystał z przedterminowego wykupu? Rozumiem, że po 5 dniach roboczych od momentu dyspozycji otrzymam zwrot kasy + odsetki za te dni. Nigdy nie korzystałem więc pytam :-)

  diego Odpowiedz
  • @diego: Tak, tylko, że dnia ROBOCZEGO (po 5 dniach roboczych). Czyli dzisiaj 15.02 dajesz dyspozycję wykupu i 1d-16.02 , 2d-19.02 , 3d-20.02 , 4d-21.02 , 5d-22.02 i to jest dzień wpływu na twoje konto bankowe i jak tego samego dnia zrobisz skuteczny wpływ na zakup innych obligów, to to będzie dzień zakupu. Czyli nawet jak z rana 29.02 wyjdzie przelew i dotrze to zrobisz zakup. przećwiczyłem ostatnio na COI gdy po tygodniu się rozmyśliłem.

   yosa
  • Ustawcie sobie w opcjach rachunku rejestrowego żeby pieniądze nie wracały na konto tylko zostały na rachunku rejestrowym, wtedy nie będziecie przelewać tam i spowrotem.

   Arek88
  • Mała ale istotna korekta, bo się spieszyłem przed wyjściem. Przed chwilą sprawdziłem w historii: dzień wpływu (kapitał+%) na konto zleceniodawcy to 6-sty a nie 5-ty dzień roboczy (<= do 5-tego dnia, roboczego będziesz miał naliczone oprocentowanie).

   yosa
  • @Arek88, u mnie nie zadziałało wybranie takiej opcji (chodziło o % z COI). I tak % przelali na rach. bankowy. I to pomimo, że dzień wcześniej złożyłem dys. zakupu innych obligów i czekały ze statusem „zakup oczekuje na opłacenie”. Kasa wpłynęła w piątek, więc przelew mogłem zrobić w poniedziałek. W efekcie zrezygnowałem z tej opcji i nie przećwiczyłem na wariancie z przedterminowym wykupem. Nie wiem w jakim wariancie to u ciebie zadziałało ale to chyba jest dla środków z wykupu finalnego np. w 4 roku COI czy 3 roku TOS a może w moim przypadku coś im się omskło w systemie

   yosa
  • Dla wszystkich robiących przedterminowy wykup – sprawa techniczna weźcie pod uwagę, że lutowe sprzedawane są wg listów emisyjnych do 28 lutego a nie 29 ;)

   Bolo
 • @yosa – wielkie dzięki. Trzeci rok kończy mi się w niedzielę, więc wtedy złożę dyspozycję. Myślę, że w piątek będzie kasa… Pozdrawiam

  diego Odpowiedz
 • Mam czterolatki z terminem wykupu 3.02.2025r. Za trzeci rok dostałam odsetki. Na stronie obligacji po najechaniu kursorem na nazwę coi wyświetla mi się za ostatni czwarty rok oprocentowanie 6,95. Nie wiem, co jet nie tak, że będziecie mieć 5%, nie rozumiem.

  Lidia Odpowiedz
 • Czy dobrze pamiętam,że dla Kwietniowych COI będzie brana inflacja z Lutego+ marża?

  malutki Odpowiedz
  • Tak z lutego.
   Jest to wyjaśnione w tym wpisie przy „czterolatkach” (COI).

   Anonymous
 • Tak, COI zakupione w KWIETNIU, będzie miało oprocentowanie w 2, 3 i 4 roku odsetkowym, jak inflacja ogłoszona przez GUS w MARCU roku poprzedniego ale za LUTY (+marża).

  yosa Odpowiedz
 • Emisja TOS jest do 28.02. Dyspozycję zakupu planuję złożyć 27.02. Są trzy dni na opłacenie. Będę mógł zatem opłacić zakup obligacji w dniu 1.03 i zachowam warunki z lutego br?

  Chris Odpowiedz
  • „Regulamin korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub Internetu”
   Rozdział 4. Zakup Obligacji
   § 12.
   Warunkiem realizacji dyspozycji zakupu jest wpływ środków pieniężnych na Rachunek Rejestrowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty złożenia dyspozycji, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 5. Dla dyspozycji składanych w 2 ostatnich dniach roboczych prowadzenia sprzedaży danej emisji, termin ten jest odpowiednio krótszy – środki pieniężne muszą wpłynąć najpóźniej w ostatnim dniu prowadzenia sprzedaży danej emisji.
   ……………………………..
   Generalnie, zasilenie musi nastąpić (kasa musi realnie wpłynąć na rach. rejest.) nie później niż ostatniego dnia sprzedaży wskazanym w Liściem emisyjnym Obligacji, będącej przedmiotem dyspozycji.

   yosa
  • @Chris, moja odpowiedź powyżej to z regulaminu dla PKO BP
   https://www.obligacjeskarbowe.pl/regulamin/
   a teraz widzę, że 18 lutego 2024, 19:04 pytałeś już w tym temacie i chodziło o pekao (PeKaO).
   A tu nie wiem, ale trzymałbym się ostatniego dnia z listu emis. czy „kasa ma być 28.02.24”

   yosa
  • Jest taka możliwość, że w regulaminie jest błąd? 29.02 nie możnaby przez cały dzień kupować obligacji? Przecież to jest bez sensu…

   Chris
  • Do mnie dotarło jak @bolo tu o tym napisał:
   https://livesmarter.pl/obligacje-skarbowe/comment-page-2/#comment-434770
   i też mi to wygląda na błąd, takie działanie z automatu, bo przez 4 lata luty miał 28 dni więc list emisyjny po raz kolejny zaadaptowali tak samo. Pytanie jak zadziała system informatyczny ale obawiam się, że też ma ustawione na 28 luty. Tak samo jest w TOS, COI, EDO.
   Co ciekawe terminach wykupu:
   – EDO2034 jest od dnia 1 do dnia 28 lutego 2034 i luty w 2034 ma 28 dni
   – COI2028 jest od dnia 1 do dnia 28 lutego 2028 a luty w 2028 ma 29 dni
   ps1. błąd nie w regulaminie tylko w liście emisyjnym
   ps2. w temacie przerwy, błędu chyba najlepiej ich zapytać mailowo czy 29.02 to dzień bez zakupów

   yosa
  • W pekao ponoć ten sposób przechodzi.
   Tylko nie wiem dlaczego koniecznie chcecie TOSy, a nie np COI.

   Anonymous
  • Inflacja za rok, da spadnie na tyle, że 6,4 to będzie znacznie powyżej inflacji ? ;-) Druga opcja : wzrośnie na tyle, zevtdzeba będzie to zerwać 😄 Tego nie wie nikt ale jako, że prawdopodobieństwo pierwszej opcji znacznie wzrosło ja rozkładam po połowie, pewnie po roku jedna część się zerwie, a ten rok wyjdzie i tak lepiej niż przerzucając na lokatach , które za chwilę spadną 😁

   JoX
  • No właśnie o tą inflację chodzi. Jak są prognozy, na koniec roku nawet na 8% (u pesymistów nawet około 10%), czyli ogólnie nic nie wiadomo. I lekko spadając może tak być nawet w ’25 roku – to lepiej kupować obligacje indeksowane inflacją. A stałopocentowe to dopiero przy pewnym spadku. COI 0228 płacą 6,55% w pierwszym roku.

   Anonymous
  • Tak, tylko że przy pewnych spadku stało procentowe nie będą już na 6,4 % ;)

   JoX
  • * stałoprocentowe :) Może i masz rację z tą inflacją ale jak piszesz tego nie wie nikt więc dzielę zakupy po połowie :)

   JoX
  • Bardzo dobre podejście. Uśrednisz i coś zarobisz.
   część swoich zroluję na notowanie na rynku.
   Inflacji nikt nie przewidzi, ale uwolnienia cen, podwyżki i dotacje mogą ją podbić.
   O dobrą strategię obecnie bardzo trudno, najważniejsze żeby wiedzieć co robimy i czuć się z tym komfortowo.

   Anonymous
 • Aby kupić obligacje dla beneficjentów 800+ trzeba składać teraz jakieś oświadczenie i podać kwotę, to ma być kwota świadczenia liczona od ostatniego złożonego wniosku czy od samego początku otrzymywania świadczenia?

  Dobcio Odpowiedz
  • Sumarycznie od początku pobierania.

   Duris
  • Tragedia, ze w zusie nie potrafia przestawic systemu na nowa kwote juz kolejny miesiac. Co za patalachy tam pracuja.

   keton
  • ZUS taką robotą się nie zhańbi. Ma od tego aseco ;)

   Anonymous
  • Od wczoraj (przynajmniej u mnie) prawidłowo już pobiera dozwoloną ilość obligacji do założenia z bazy ZUS. Nie trzeba już składać oświadczenia.

   adaaas
  • A u mnie nadal wymagalo odswiadczenia. Bajzel maja.

   keton
 • Marcowa oferta obligacji skarbowych identyczna jak w lutym.

  Duris Odpowiedz
 • Dobra wiadomość dla tych co chcieli zrywać – mogą dotrzymać do końca podwyższonego oprocentowania …

  Anonymous Odpowiedz
  • Ci co chcieli zerwać, to już złożyli nieodwracalną dyspozycję przedwczesnego wykupu, no chyba że się spóźnili.

   keram7m
  • Dziś próbowałem przedterminowo wykupić obligacje COI0326. Nie pojawiają się na liście do wykupu. Ktoś wie dlaczego?

   jakub.sam1
  • Ja musiałem odczekać 7 dni roboczych jak od razu po zakupie COI się rozmyśliłem i dopiero 8-mego dnia się taka możliwość pojawiła. A w przypadku COI0326 z poniższego cytatu z listu emisyjnego to pod żaden zapis nie podlegasz, więc… błąd systemu ? za dużo chętnych i przystopowali ?
   …………….
   21. Minister Finansów przyznaje posiadaczowi obligacji prawo wezwania emitenta do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia sprzedaży obligacji oraz nie później niż 1 miesiąc przed dniem wykupu obligacji, z wyłączeniem dnia ustalenia praw do odsetek od obligacji.
   ……………

   yosa
  • Dziwna sytuacja. Dziś już mogę przedterminowo wykupić COI0326. Dzięki za odpowiedź.

   jakub.sam1
  • @keram7m niektórzy mają 0325 i 0326 kupione pod koniec marca …

   Anonymous
  • @Anonymous nie widzę uzasadnienie dla przypadku jakub.sam1. No bo co z tego, że COI0325 lub COI0326 kupiłby nawet ostatniego dnia marca, odpowiednio 31.03.2021 (środa) lub 31.03.2022 (czwartek), kiedy od zakupu mijają prawie 3 lub 2 lata, więc warunek „po 7 dniach kalendarzowych” ma spełniony.
   Mógłbyś doprecyzować ?

   yosa
 • @Anonymous, tak to dobra wiadomość, tylko trochę spóźniona, bo ja i ci co spodziewali się obniżenia oprocentowania, już złożyli dyspozycję zerwania, by zdążyć przed obniżką, jakbym to wcześniej wiedział czekał bym do końca.
  @yosa, Anonymous do mnie pisał.

  keram7m Odpowiedz
 • @jakub.sam1, dzisiaj mam to samo – nie mogę złożyć dyspozycji przedterminowego wykupu dla COl0325. Nie mam pojęcia dlaczego, w sobotę jeszcze była taka opcja. Czekam więc do jutra…

  diego Odpowiedz
 • Cześć. Mam pytanie techniczne odnośnie przedterminowego wykupu (@diego – przed chwilą sprawdzałem i u mnie jest ok). Kupiłem obligacje COI 3 marca i do tego dnia mam wysokie oprocentowanie z zeszłego roku. Chciałbym je wykupić, bo nowy okres to tylko 4,65%, więc tak jak mówicie lepiej zerwać i kupić nowe. Czy jeśli zerwę je dzisiaj i dostanę ich zwrot na konto za tydzień to za ten tydzień też liczone są odsetki? Bo zastanawiam się czy zrywać dzisiaj czy czekać do 3 marca. A chciałbym do końca wykorzystać ten okres podwyższonego oprocentowania.

  bernul Odpowiedz
 • @bernul, ja również kupowałem 3.03.2021 i nie mogę dzisiaj zerwać… A wracając do Twojego pytania – jeśli dzisiaj złożysz dyspozycję, to odsetki masz liczone do 4.03. a kasa powinna dotrzeć 5.03.

  diego Odpowiedz
  • @diego dzięki. Mam nadzieję, że u Ciebie szybko ten problem techniczny zniknie.
   @Bolo COI0325. Ale będę też zrywać COI0326, tylko w najbliższych tygodniach.

   bernul
  • No tak, COI0325 należy wycisnąć do końca ( do 3.03) bo procenty takie już się nie powtórzą . Ile tam jest ok 17-18% ?

   Bolo
  • 17.96 mam na COI0325. Jako, ze to juz ostatni rok mi zostal na smieszne 4.65 to zrywam to dokladnie po 3 latach, bo nowa edycja lepiej sie oplaca niz czekac na te smieszne odsetki. Mam tez 0327 i tu sie juz sie zastanawiam, czy to oplacalne. Pierwszy rok byl na 7, a drugi na 4.9. Mozliwe, ze 3 i 4 wyjda nieco lepiej. Zapewne bezpiecznie bedzie wykupic tylko polowe :)

   keton
  • Robisz coś z EDO?

   Czero
 • Już wszystko wiem, dlaczego dzisiaj nie mogę złożyć dyspozycji wykupu. Na infolinii dzisiejszy dzień nazwali – chyba dniem zapadalności dla moich obligacji kupionych 3.03.21. Jutro wszystko wróci do normy.

  diego Odpowiedz
  • @diego – dzięki za info, bo okazuje się, że u mnie….też brak możliwości wykupienia tych z 03.03. Dopiero teraz to zauważyłem, bo wcześniej nie prześledzilem szczegółowo. Inne marcowe mogę tylko tych nie. Także dobrze wiedzieć, że to chwilowy problem.
   @Bolo – 17,95%.

   bernul
 • Proszę o radę, bo nie chciałbym wtopić.

  Mam dwie transze obligacji czteroletnich SP. Teraz są w 3 okresie i odsetki są wysokie 17,95%. Jedna transza wchodzi w 4 okres 2 marca, druga 9 marca. Odsetki na ten 4 okres są już podane: 4,65%.

  Czy warto zatem – jak pisze się wyżej – wykupić obligacje przed terminem, poświęcając 70 gr za każdą i dokonać zakupu nowych z oprocentowaniem w pierwszym roku 6,55%, czy to jednak nie jest zyskowne? Rozumiem, że warto, ale chciałbym, żeby osoby doświadczone to potwierdziły.

  A jeśli tak, to rozumiem, że należałoby wykupić obligacje tuż po wejściu w 4 okres, po wypłacie odsetek z 3 okresu? Czyli w moim przypadku 3 marca i 10 marca? Oba dni to niedziele, czy to coś zmienia?

  Bonifacy Odpowiedz
  • @Bonifacy dość łatwo to przeliczyć. Jakby pominąć podatek belki to 70gr za wcześniejszy wykup to ok 0,7% rocznie więcej na jednej obligacji. A tutaj różnica jest większa: 6,55-4,65=1,9%. Z podatkiem belki wyjdzie minimalnie inaczej, ale podobnie.

   bernul
 • Dzień dobry. Sam mam COI-03/2026. I się zastanawiam.
  Może pomoże artykuł na sii.org.pl Na forum nie przechodzi pełny adres www.

  miron Odpowiedz
 • Czy jest jakiś sensowny scenariusz na osoby, która kupiła rok temu marcowe, majowe i czerwocowe EDO?

  Oprocentowanie na marcowe EDO: 5.15% (inflacja + 1.25%).

  Mam dwa scenariusze:

  1) Wcześniejszy odkup i zakup nowych obligacji 10-letnich (dzięki wyższej marży w 9 okresach jestem do przodu o 0.25% razy 9 lat czyli 2.25%) zakładając, że odkup to 2% to jestem na plusie na tej operacja aż o 0.25% ;)

  2) Interesujące wydaje się też wykupienie wszystkiego i pójście TOS na 3 lata na 6.40%. Po 3 latach dopiero wejście w EDO. Być może w przyszłości marże przy niższej inflacji będą wyższe, więc byłby to bardziej zyskowny wariant.

  Z tyłu głowy jeszcze oczekiwanie na rozwiązanie z podatkiem Belki, jeżeli zmiany z Zwoleniem będą jeszcze w tym roku dla starych inwestycji można przeczekać kilka miesięcy, aż do wejścia w życie nowych przepisów.

  salted Odpowiedz
 • Ja bym z marcową edycją jeszcze chwilę poczekał, to jednak nie COI gdzie opłata wynosi 0,7%.

  Daugern Odpowiedz
 • Skomentuj

  Chcesz mieć pewność, że nikt inny nie podpisze się twoim nickiem? Zarejestruj się (lub zaloguj) na LiveSmarter!

  Ostatnie wpisy