200 zł do wykorzystania w Decathlonie za wyrobienie karty kredytowej T-Mobile Usługi Bankowe (bez okresu karencji!)

Zostały 4 dni

Ruszyła kolejna promocja premiująca wyrobienie karty kredytowej T-Mobile Usługi Bankowe. Znów zgarniemy 200 zł premii do wykorzystania w sklepach Decathlon i to nawet, jeśli… posiadaliśmy lub posiadamy kartę kredytową T-Mobile! :)

200 zł do sklepów Decathlon za wyrobienie karty kredytowej T-Mobile Usługi Bankowe
Największym plusem promocji jest fakt, że… nie obowiązuje w niej żaden okres karencji. Wystarczy, że zawnioskujemy przez internet o wydanie karty kredytowej T-Mobile Usługi Bankowe (Travel lub Pomoc Mierzona Kilometrami), a wartość przyznanego limitu kredytowego wyniesie minimum 3500 zł.

Kolejnym krokiem będzie wykonanie płatności kartą na kwotę min. 1000 zł (z wyłączeniem przelewów z karty). Bank zaznacza jednak, że nie będzie brał pod uwagę transakcji ułatwiających obroty kartą, czyli takich, które mają kod MCC równy:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
 • 4111, określający m.in. usługi transportowe,
 • 6012, określający instytucje finansowe,
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne,
 • 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne

Kiedy powinniśmy wykonać te transakcje? Zgodnie z regulaminem ma się to odbyć w miesiącu następującym po miesiącu podpisania umowy. Jeśli umowę podpiszemy jeszcze w lutym, to transakcje wykonujemy w marcu, a bon o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepach Decathlon trafi do nas w kwietniu (SMSem).

Ile kosztuje karta kredytowa w T-Mobile?

Wydatnie karty kredytowej MasterCard w T-Mobile Usługi Bankowe jest darmowe. Zapłacić możemy 70 zł za rok używania karty, jednak po rozliczeniu transakcji o wartości 7500 zł opłata spadnie do 35 zł, a po wydaniu 15 000 zł – do zera.

Co ciekawe oprócz opłaty rocznej za wznowienie karty występuje również opłata miesięczna: 8 zł. Łatwo się jej jednak pozbyć – wystarczy wykonać 4 transakcje bezgotówkowe w danym okresie.

Aktualizacja: brak opłat dzięki kolejnej promocji

Wygląda na to, że opłatami miesięcznymi za kartę nie musimy się przejmować do końca marca, a opłatą roczną – przez najbliższe 24 miesiące. Trwa bowiem promocja banku, która zapewnia nam:

Klientom, którzy zawarli umowę o Kartę kredytową w Okresie Promocji [do 31.03.2018] przysługuje:
a. zwolnienie z opłaty miesięcznej za kartę do 31 marca 2018 r., niezależnie od liczby transakcji bezgotówkowych dokonanych w miesiącu kalendarzowym, oraz
b. zwolnienie z opłaty za wznowienie Karty kredytowej na drugi rok użytkowania, niezależnie od łącznej kwoty rozliczonych transakcji

Pamiętaj o moneybacku!

Na koniec dodam, że posiadanie karty kredytowej w T-Mobile Usługi Bankowe to bardzo dobry pomysł. Jeśli połączymy to z kontem osobistym, to w bardzo łatwy sposób zgarniemy 5% comiesięcznego moneybacku. W skrócie wystarczy, że będziemy płacić kartą (obojętne, czy debetową czy kredytową) w sklepach i internecie na kwotę min. 300/500 zł, a T-Mobile zwróci nam 15 zł lub 25 zł miesięcznie – zależnie od posiadanego rachunku.

O szczegółach pisałem podczas ostatnich zmian produktowych. Kolejnych na szczęście nie było :)

Nie przegap!

Komentarze

 • W takim razie jak to rozumiesz?
  §6.
  4. Promocja nie może być łączona z innymi promocjami i ofertami specjalnymi Banku.

  Zenek Odpowiedz
  • Kolego, cos mieszasz. Do moneybacku jest wymagany produkt kredytowy. I ta karta takim jest. Nie jest wazne czy karta byla w promocji czy nie i czy ma jakies wlasne promocje i ograniczenia. Koniec tematu.

   keton
 • Na pewno marcowe zakupy za 1000zł nie będą się liczyły do zwrotu 5% za zakupy kartą.
  (chciałbym aby były :-) )

  Zenek Odpowiedz
 • Ale nie w marcu, w inych miesiącach też wątpliwe. Czytaj pkt 4.

  Zenek Odpowiedz
 • Zawsze można zaryzykować i w kwietniu zrobić zakupy kartą z tej promocji i będzie wiadomo.
  Stracić można tylko 25,00zł

  Zenek Odpowiedz
  • ten zapis jest standardowy i najogólniejszy jaki może być, wrzuca się go po prostu wszędzie…a później i tak nie ma problemu, aby połączyć promocje. Na blogach już powstają powstają instrukcje jak kumulować promocje. Systemy i ludzie na infolinii nie są w stanie tego wychwycić. No chyba, że mają z góry założenie, aby jakiejś promocji nie łączyć z inną i wtedy się na niego powołują… tak się kreci ten biznes. A dopominanie się o sprawiedliwość w banku nie ma sensu, bo jak napiszesz wiadomość, to zabiorę podwójną korzyść tylko Tobie, a całą resztę, którzy z tego skorzystali oleją. Jedni nazywają to uczciwością, inni frajerstwem, granica jest cienka :)

   abc
  • przecież wydanie tą kartą 1000 zł w marcu zwolni z opłaty za konto jak i da 5% cashbacku

   conrad_88
 • @Zeznek, w którym regulaminie jest ten zapis bo niedowidzę.

  santech Odpowiedz
  • Kolega @Zenek najwyraźniej za wcześnie rozpoczął weekend i szaleje.

   Jeśli chodzi o promocję „Cash back dla transakcji bezgotówkowych zagranicznych z Kartą Kredytową Mastercard Travel T-Mobile Usługi Bankowe”, to rzeczywiście jest tam zapis (§2 ust. 2): „Promocja nie łączy się z innymi Promocjami dotyczącymi Kart ” — co może (ale nie musi) oznaczać, że wyklucza się z tą Decathlon — ale to nie ma znaczenia, bo ten walutowy moneyback i tak jest nieopłacalny, a nawet, jeśli się wykluczają, to wyrabiając kartę najpierw uczestniczy się w Decathlon, więc to ten moneyback będzie wykluczony.

   Jeśli chodzi o zwykły moneyback skojarzony z ror Freemium lub Premium, to oczywiście promocja z bonem do Decathlon go nie wyklucza, żaden z tych regulaminów nie mówi o wykluczeniach, a ten zenkowy „§6” to zapewne objaw delirium tremens. Praktycznie także zostało to przetestowane w innych promocjach, w których coś się dostawało za wyrobienie kk (3 × 100,10, Empik).

   https://static.t-mobilebankowe.pl/uploads//files//RegulaminPromocjiZwrotZaZakupyDlaKlientowTMobileUslugiBankowe.pdf

   Don Quijote de la Mancha
 • Konkretnie i na temat.

  santech Odpowiedz
 • Podaję regulamin promocji kart kredytowych

  Regulamin Regulamin Regulamin Regulamin Promocji romocji romocji romocji romocji KART KREDYTOWYCH KART KREDYTOWYCH KART KREDYTOWYCHKART KREDYTOWYCH KART KREDYTOWYCHKART KREDYTOWYCHKART KREDYTOWYCHKART KREDYTOWYCH
  Rozdział I. Postanowienia ogólne
  §1.
  Niniejszy dokument określa zasady Promocji Kart kredytowych dla Klientów T-Mobile Usługi Bankowe (zwanej dalej „Promocją”).
  §2.
  Promocja organizowana jest przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178, REGON 141387142, NIP 107 001 07 31, kapitał zakładowy 1 292 636 240 zł w całości wpłacony (zwaną dalej „Bankiem”).
  §3.
  Użyte poniżej określenia oznaczają:
  1) Klient – osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług Banku.
  2) Karta kredytowa – karta płatnicza, identyfikująca zarówno wydawcę jak i Klienta, zawierająca pasek magnetyczny i mikroprocesor, umożliwiająca dokonywanie Operacji przy wykorzystaniu środków z przyznanego Limitu kredytowego w Rachunku karty.
  3) Limit kredytowy – przyznany przez Bank limit kredytowy, wyznaczony na podstawie oceny zdolności kredytowej lub zabezpieczenia Posiadacza, do wysokości którego Klient może się zadłużać przy korzystaniu z Karty kredytowej, bez uwzględniania opłat, prowizji i odsetek.
  4) T-Mobile Usługi Bankowe – Oddział T-Mobile Usługi Bankowe należący do Banku.
  Rozdział II. Zasady Promocji
  §4.
  1. Promocja trwa od 1 grudnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. („Okres Promocji”)
  2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zawarcie umowy o Kartę kredytową w Okresie Promocji.
  3. Klientom, którzy zawarli umowę o Kartę kredytową w Okresie Promocji przysługuje:
  a. zwolnienie z opłaty miesięcznej za kartę do 31 marca 2018 r., niezależnie od liczby transakcji bezgotówkowych dokonanych w miesiącu kalendarzowym, oraz
  b. zwolnienie z opłaty za wznowienie Karty kredytowej na drugi rok użytkowania, niezależnie od łącznej kwoty rozliczonych transakcji.
  Rozdział III. Postanowienia końcowe
  §5.
  1. Uczestnik może zgłosić reklamacje dotyczące Promocji telefonicznie pod numerem 19 506, poprzez Wirtualny Oddział na stronie internetowej http://www.t-mobilebankowe.pl, za pomocą Bankowości Internetowej po zalogowaniu, listownie – na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A. Oddział T-Mobile Usługi Bankowe, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, a także w Placówkach T-Mobile Usługi Bankowe, których lista dostępna jest na stronie
  Regulamin Promocji Kart kredytowych
  Obowiązuje od dnia 2017-12-01 2
  internetowej http://www.t-mobilebankowe.pl.
  2. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany.
  3. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie uzgodnionej z Klientem:
  a. listownie,
  b. poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego),
  c. poprzez SMS,
  a także w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo:
  d. telefonicznie,
  e. w Placówce Banku.
  4. W celu umożliwienia szybkiego i efektywnego rozpatrzenia skargi lub reklamacji, zaleca się, aby reklamacja zawierała opis zdarzenia, którego dotyczy, wskazanie uchybienia, które jest jej przedmiotem, podanie nazwiska pracownika obsługującego Klienta (lub okoliczności pozwalających na jego identyfikację).
  5. Klient niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji uprawniony jest do zwrócenia się w sprawie sporu dotyczącego relacji z Bankiem:
  a. do Arbitra Bankowego – w trybie pozasądowego postępowania w celu rozwiązania sporu (szczegółowe informacje o Bankowym Arbitrażu Konsumenckim dostępne są w rejestrze podmiotów uprawnionych prowadzonym przez Prezesa UOKiK oraz na stronie internetowej http://www.zbp.pl),
  b. do Rzecznika Finansowego – w trybie skargowym lub pozasądowego postępowania w celu rozwiązywania sporu (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej http://www.rf.gov.pl).
  §6.
  1. Udział w Promocji oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
  2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
  3. Administratorem danych osobowych Klientów biorących udział w Promocji jest Bank. Dane osobowe przetwarzane będą przez Bank dla celów niniejszej Promocji. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich aktualizacji, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Bank w związku z niniejszą Promocją. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Promocji.
  4. Promocja nie może być łączona z innymi promocjami i ofertami specjalnymi Banku.
  5. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest na stronie internetowej Banku: http://www.t-mobilebankowe.pl.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w Regulaminie obsługi produktów T-Mobile Usługi Bankowe i odpowiednich umowach produktowych oraz przepisy powszechnie obowiązujące.

  Zenek Odpowiedz
  • $6.4 pozwala niewątpliwie bankowi zrujnować misterny plan polegający na wzięciu nowej KK po to aby zamknąć starą unikając opłaty rocznej i zgarnąć bon oraz używać nowej KK do zwrotów 5%. Pytanie, czy bank ma tego świadomość i zechce z tego skorzystać…

   Skylla
  • „Regulamin Regulamin Regulamin Regulamin” — może już czas się położyć?…

   Podobny regulamin promocji istnieje od dawien dawna, np. ja mam zapisaną wersję z wiosny 2016, przez ten czas pewnie tysiące osób założyło kk otrzymując jakąś premię, zwolnienie z opłaty za wznowienie na drugi rok użytkowania oraz comiesięczny moneyback 5% (początkowo 50 zł/mc, później 25 zł/mc).

   @Skylla, ty też już weekendujesz? Nawet rozważając to czysto teoretycznie, to moneyback jest promocją ror, a nie kk. Tak samo nie ma powodu przypuszczać, by — nawet teoretycznie — cokolwiek wykluczało otrzymanie bonu do Decathlon za wyrobienie nowej kk.

   Don Quijote de la Mancha
  • Ten punkt mówi o promocjach Banku (zatem wszystkich) a nie promocjach KK. Wszystko zatem zależy czy zechcą zastosować własny regulamin.

   Skylla
  • Ale trudno powiedzieć, by te promocje w jakikolwiek sposób się łączyły. Jedna jest na otwarcie kk („Warunkiem skorzystania z Promocji jest zawarcie umowy o Kartę kredytową w Okresie Promocji”), a druga premiuje robienie płatności (ma na celu „zachęcenie Klientów do jak najczęstszego korzystania z Kart wydawanych przez Bank”). (Zresztą ponownie przypominam, że obie, tzn. moneyback i zwolnienie z opłat, istnieją już od lat i zawsze działały.)
   Gdyby podobny zapis znajdował się w regulaminie promocji za założenie z bonem Decathlon, to można by kombinować, czy przypadkiem się nie wykluczają, bo można powiedzieć, że konieczność wydania 1000 zł łączy się jakoś z wydaniem 500 zł dla moneybacku, ale ani w promocji o moneybacku, ani w promocji Decathlon nie ma zapisu o „nie łączeniu się”, więc kończę to bezproduktywne teoretyzowanie, by nie zejść na poziom tego niespecjalnie lotnego osobnika, który już to forum zaśmiecił swoimi bezsensownymi komentarzami…

   Don Quijote de la Mancha
  • Dopisek o nie laczeniu promocji jest po to zeby Klient nie domagal sie od Banku rowniez innych nagrod za wziecie tego samego produktu. Po prostu czasami jest kilka rownoleglych promocji.

   aaaa
 • Mam pewną zagwozdkę: od początku stycznia mam kartę Travel i w lutym muszę wydać nią 750 zł., teraz chciałbym tę drugą KK (liczoną kilometrami) i jeśli bym ją dostał, to musiałbym w marcu wydać nią 1000 zł. Wtedy w marcu zamknąłbym KK Travel i miał tylko jedną do nabijania sobie cachebacku. Tylko czy o czym nie zapomniałem…

  Dario Odpowiedz
 • Szwejk indagowany przez konsylium lekarskie na okoliczność zdrowia psychicznego rzekł z godnością: Tak, zauważam u siebie oznaki zidiocenia. Osobliwie ku wieczorowi.

  Po lekturze regulaminów różnych promocji Banku ale także wypowiedzi Szanownych Kolegów z niniejszego forum też zaczynam mieć oznaki jak zacny wojak z powieści Haska.

  Bufon Odpowiedz
 • Uważajcie na okresy rozliczeniowe na KK (chodzi o poprzednie promocje, np. z bonem do Tesco) Właśnie skubnęli mnie na 8 zł, bo wszystkie transakcje na 500 zł. w styczniu (4 transakcje zwalniają z opłaty) zrobiłam w pierwszych dniach miesiąca a okres rozliczeniowy mam od 6 do 5 każdego miesiąca.

  Lidia Odpowiedz
 • Jeśli dobrze interpretuję regulamin to do 28 lutego wystarczy tylko złożyć wniosek o KK, formalności związane z procesem kredytowym załatwić w marcu, transakcje zrobić w kwietniu, a bon przyjdzie w maju. Mam rację?

  Rolo Odpowiedz
 • Czy kupował ktoś ostatnio ubezpieczenie OC lub inne w AXA i płacił kartą? Jaki MCC ma taka operacja? Czy nie będzie to czasem podpadać pod wykluczenia:
  6012 – instytucje finansowe,
  6211 – brokerzy ubezpieczeniowi?

  Bobek Odpowiedz
  • ja opłacałem w lipcu 2017 ubezpieczenie samochodu w AXA i też miałem taki problem. Akurat robiłem obrót w BGŻ i dzwoniłem do banku żeby się upewnić czy aby nie podchodzi pod te MCC co podałeś. Okazało się że nie podchodzi i zwrot dostałem

   pasikonik119
 • Rozumiem, że jeżeli zamknę kartę przed upływem roku to nic za nią nie zapłacę?

  Mariusz Odpowiedz
 • Karte w systemie on-line mam od wnioskowania, ale dopiero teraz zauwazylem, ze w PS ta karta automatycznie zostala podpieta do mojego konta do pozostalych 2 kart z TMUB. Poki co czekam, az przyjdzie fizyczna karta

  keton Odpowiedz
 • Czy płatność kartą w urzędzie też się liczy?

  Kalif Odpowiedz
 • Wreszcie poczta dostarczyla karte. To pierwsza ladna karta z tego banku (Travel), nawet bardzo ladna.

  keton Odpowiedz
  • Dodam jeszcze, ze w PS ta karta tez ma dobra oferte na bilety do kina. Widac to nie zalezy od obrotow tylko od umowy TMUB z PS i typu karty (dla debetowek jest 800).

   keton
 • Jak myślicie, da się wziąć dwukrotnie udział w tej promocji wnioskując o dwie różne karty Mastercard? W regulaminie brak przeciwwskazań.

  gajowy Odpowiedz
  • Sprobuj, co ci szkodzi. Najwyzej wniosek nie przejdzie.

   keton
  • Ja już mam przyznane dwie karty.

   Analityk
  • @Analityk W tejże promocji?

   gajowy
  • Tak.

   Analityk
  • Dwie różne?
   Bo jeżeli można wziąć więcej niż jedną tego samego rodzaju, to…

   Don Quijote de la Mancha
  • A ile mozna miec max kart kredytowych? Robi sie drugie Millenium :)

   aaaa
  • Dwie różne.

   Analityk
  • I obie biorą udział w decathlonowej promocji?

   gajowy
  • Właśnie dobre pytanie… I ciekawe czy można mieć 3 różne, jeśli ktoś ma jeszcze starą szarą kartę, teraz otworzył Travela, a jeszcze dodatkowo zawnioskuje o Kilometrówkę…).

   pws
  • Mam też starą, szarą kartę. Przy każdej z dwóch, nowo wyrabianych upewniałem sie, że bierze udział w promocji z Decathlon.

   Analityk
  • Ok, to super. Rozumiem, że pytałeś przez system albo przy otwieraniu karty telefonicznie? A nie wiesz co się dzieje przy próbie wnioskowania o drugą tę samą kartę?

   pws
  • Pytałem przy otwieraniu karty telefonicznie. Przez przypadek miałem otwarty też kolejny wniosek o tą samą kartę. Wtedy zadzwoniła do mnie zdziwiona Pani, że przecież dopiero co taką otwierałem z pytaniem, czy to nie pomyłka. Potwierdziłem, że to pomyłka, nie wiem co by odpowiedziała, gdybym rzeczywiście chciał zamówić drugą, taką samą kartę.

   Analityk
 • Założyłem kartę kredytową w Tmobile w ramach promocji z 200 zł do Biedronki w kwietniu 2017. Po reklamacji oddali mi na ror 100 zł (po wczesnieszych 100 zł). Czy po roku pobiorą opłatę za wznowienie ? A jak z opłatami za kolejne lata. Proszę o informacje.

  Jan.K Odpowiedz
 • To można wyrobić 10 takich kart kredytowych i po spełnieniu warunku wydania 1 tyś każdą otrzymać 10 bonów?

  Ja Odpowiedz
 • Witam
  właśnie dowiedziałem się na dezinfolinii, że bon do Decathlona należy się tylko 1, niezależnie od ilości posiadanych kart KK , ponoć weryfikują po PESELU – 1 bon na jeden pesel

  holek Odpowiedz
  • Ktory punkt regulaminu o tym mowi? Pracownik infolinii pewnie mial na mysli inna promocje

   aaaa
  • jeśli się nie mylę nie ma takiego zapisu w regulaminie, więc zdanie infolinii nie ma najmniejszego znaczenia – sprawa do wygrania.

   Przypominam też, że pytanie się infolinii o pewne kwestie zdecydowanie nie jest wskazane… https://livesmarter.pl/promocje-bankowe-kompendium-co-musisz-o-nich-wiedziec/

   Michał
  • Infolinia wkurzyla dzisiaj dwa dzialy w TMUB. Marketing zamowil juz bony Decathlon bo liczy na bardzo duzo nowych kart kredytowych. Dzial techniczny napisal juz prosty skrypt do sprawdzenia banalnych warunkow, a infolinia wymysla nowe warunki i liczy ze w nagrode dostanie na swieta po 2-3 bony Decathlon bo podobno maja zostac z promocji :)

   aaaa
 • Wydaje mi się, że ktoś kiedyś wspominał, że Tmobile pokazuje kod MCC przy transakcjach kartą. Szukałem dziś tego w systemie transakcyjnym i nigdzie nie mogłem znaleźć.
  Pomoże ktoś?
  Z góry dziękuję :)

  tomafra Odpowiedz
  • kiedyś pokazywało, od nowego roku już nie. Kod ten można zobaczyć tylko na wyciągu

   conrad_88
 • Dla zapewnienia odpowiedniej ilości towaru ze względu na zwiększony popyt wynikający z realizacji niniejszej promocji dodatkowe 100000 Chińczyków będzie musiało zap. dzień i noc.
  Nie jest pewne czy realizacja tak wielkich zamówień na tekstylia nie naruszy jakich ustaleń KE i nie wywoła wojny celnej a także zakrojonego na wielką skalę śledztwa. Nie wiadomo jak przebiegają powiązania pomiędzy pomysłodawcami i wykonawcami promocji a także sprawcami jakich innych zbrodni są oni wspólnie z promotorami.

  Jedno jest pewne. Panie Michale. Jeśli już dojdzie do aresztowań może Pan liczyć na wsparcie z mojej strony. Paczki z wędzonką na święta, tytoń i skrętkę, no co tam potrzeba w takich okolicznościach. Przynajmniej przez pierwsze 10 lat tymczasowego aresztowania, bo dłużej mogę nie pociągnąć z przyczyn naturalnych.

  Bufon Odpowiedz
 • gdy otrzymam nową KK to starą mogę zastrzec i wypowiedzieć umowę a od marca automatycznie 5% zwrotu na Premium będzie zaliczalo się z nowej KK czy muszę coś zgłaszać?

  Romek Odpowiedz
  • Nie musisz, 500 zł możesz wydać dowolną kartą, np. 100 zł debetówką, 200 zł jedną kredytową i 200 zł drugą.

   Don Quijote de la Mancha
  • * dowolną kartą kredytową, bo debetówka musi być ta przypisana do konta z promocją…

   Don Quijote de la Mancha
  • Dwie odpowiedzi z infolinii oraz w bankowości elektronicznej – promocja NIE ŁĄCZY SIĘ z moneybackiem 5%. Jest tylko zwrot zgodnie z regulaminem czyli za operacje zagraniczne

   Andy
  • Andy, weź proszę wklej odpowiedz z banku, bo niemożliwe rzeczy piszesz.

   ola
  • A ja mam nagrana rozmowę z konsultantem, że jak najbardziej się łączy 😀
   Jakby co to reklamacja pójdzie.

   tomafra
  • Cytuję odpowiedz – Informuję że promocja karty Mastercard Travel nie łączy się z innymi promocjami.

   Andy
  • „Informuję że promocja karty Mastercard Travel nie łączy się z innymi promocjami
   — wtf is „promocja karty Mastercard Travel”? Czy chodzi o „Promocję Cash back dla transakcji bezgotówkowych zagranicznych z Kartą Kredytową Mastercard Travel T-Mobile Usługi Bankowe”? Bo innych „promocji karty Mastercard Travel” obecnie chyba nie ma (wcześniej jakaś Fru była).
   Jeśli chodzi o ten (anyway nieopłacalny) zagraniczny moneyback, to wprawdzie w poprzednim regulaminie był zapis „Promocja nie łączy się z innymi Promocjami dotyczącymi Kart” https://static.t-mobilebankowe.pl/uploads//files//RegulaminPromocjiCashBackzKartaKredytowaMastercardTravel.pdf , ale w obecnym już go nie ma https://static.t-mobilebankowe.pl/uploads//files//RegulaminPromocjiCashBackzKartaKredytowaMastercardTravel2804.pdf . Skądinąd czy to nie oznacza, że powinno się dostać jednocześnie 5% zwrot z moneybacku Premium i 5% z moneybacku zagranicznego Travel? Taki podwójny zwrot koszt przewalutowania już by niwelował…

   Don Quijote de la Mancha
  • A ja rozmawialem na czacie i jak najbardziej moja karta Travel bedzie skutecznie zapewniac 5% zwrotu. Widac aplikowales o jakas badziewna karte :)

   keton
  • Może i Mastercard Travel jest badziewna jeszcze jej nie mam więc nie odpowiem

   Andy
  • Mi tam dziś odpisali w systemie, że jeśli spełnię wszystkie warunki, to oczywiście transakcje wykonane nową kk Travel zaliczą się do 5% zwrotu w koncie debetowym i że transakcje debetówką i kredytówką się sumują. Także tego… :)

   pws
  • ciekawe czy można np. dziś zamknąć stara KK która się wyrobiło limit na luty i zostawić tylko nową kk ale nią już w lutym nie płacić. czy nie przypadnie MB w związku z taką sytuacją?

   Romek
  • @Romek, nie widzę przeciwwskazań, ważne tylko, żeby nie było przerwy w posiadaniu produktu kredytowego; dobrze też wykonać min. 1 transakcję nową kartą jeszcze w lutym.

   Don Quijote de la Mancha
  • w jakim celu tą 1 transakcję?

   Romek
  • „Regulamin promocji Zwrot za zakupy dla klientów TMUB” podaje, że po 6 miesiącach wymagany jest następująco zdefiniowany „Produkt kredytowy”:

   Produkt kredytowy – aktywna Umowa o Pożyczkę/Kredyt, przyznany Limit odnawialny w rachunku, aktywny Rachunek Karty kredytowej, na którym w danym miesiącu kalendarzowym rozliczono przynajmniej jedną Transakcję

   Don Quijote de la Mancha
 • ok thx
  ale i tak stara KK zamknę bo po co mi (chyba ze jest jakis patent na profit ;) )

  Romek Odpowiedz
  • Daj znać, czy coś Ci za zmianę decyzji zaoferują… 😉

   Don Quijote de la Mancha
  • Ja tez chce stara juz zamknac, zeby nie musiec robic az 8 transacji skoro mozna tylko 4. Pytanie tylko jak jest ze zwolnieniem z oplaty miesiecznej. Jesli np. teraz karte zamykam to 4 operacje musze wykonac w obecnym okresie roliczeniowym, ale tez i nastepnym jesli bedzie nachodzil na okres wypowiedzenia? No i ile trwa wypowiedzenie 30 dni czy 60 dni?

   keton
  • Coś mi się kojarzy, że ktoś tu pisał, że po złożeniu wypowiedzenia opłaty już nie pobierają, a rachunek zamykają chyba miesiąc po wygenerowaniu ostatniego wyciagu (więc w sumie 2 miesiące).

   Don Quijote de la Mancha
  • muszą się wygenerować 2 wyciągi zerowe i wtedy zamykają, w ciągu kilku dni ok. 3.

   abc
 • To, że można wyrabiać obrót samą kredytówką lub systemem mieszanym to jasne ale czy wogóle trzeba POSIADAĆ kartę debetową przypisaną do konta Premium (wrzuconą do szuflady) żeby moneyback zadziałał ? Dzisiaj pracownik na dezinfolinii twierdził, że tak kiedy zmieniałem konto z Freemium na Premium ….

  Jox Odpowiedz
  • mi sie czasem przydaje do wpłatomatów, skoro za free i mozna super regulować limity wyplat i platnosci to lepiej ja 3mac :)

   sunwoj
  • @sunwoj, zgadzam się (że lepiej), ale zauważ, że @Jox pisał o zmianie z Freemium, gdzie karty lepiej nie mieć…
   W każdym razie pracownik na dezinfolinii robił to, co zwykle; wprawdzie aby korzystać ze zwrotu trzeba mieć Kartę, ale regulamin definiuje ją jako debetówkę do tego konta albo kartę kredytową (dowolną).

   Don Quijote de la Mancha
  • a ja planuję zmienić Premium na Freemium, bo mi wpadnie ostatni moneyback z debetówki za luty w marcu, ale pytanie kiedy to należy zrobić, aby dostać moneyback 25 zł i nie ponieść opłaty z prowadzenie konta (18,90 zł):
   a) po wydaniu 500 zł w lutym;
   b) 28 lutego na koniec miesiąca;
   c) po wypłacie ostatniego moneybacku w marcu.

   abc
  • @abc Aby otrzymać 25 zł zwrotu za luty musisz spełnić następujące warunki:
   a) wydać 500 zł w lutym,
   b) nie zmieniać Premium na Freemium 28 lutego, bo w marcu otrzymasz zwrot za Freemium,
   czyli 15 zł
   c) nie musisz czekać z zamianą kont na wypłatę moneybacku, możesz to zrobić 1 marca

   gajowy
  • Czyli optymalną datą dokonania zmiany z Premium na Freemium jest 1 marca. W takim wypadku dostanę 25 zł za luty i nie poniosę już opłaty za konto w marcu? Zmiany dokonuje się w bankowości czy telefonicznie? Co należy zrobić z kartą debetową?

   abc
  • Zmiana typu konta tylko przez telefon, chyba ze ostatnio cos sie zmienilo

   keton
  • No i wariantem telefonu jest połączenie przez „Wirtualny oddział”.

   Don Quijote de la Mancha
 • Czy pierwszy miesiąc jest darmowy? Czy może już w pierwszym miesiącu muszę wykonać 4 transakcje?

  tomafra Odpowiedz
 • Czy ktoś już fizycznie dostał ta kartę? Ja już czekam prawie dwa tygodnie choć w systemie pojawiła się od razu.

  Rask Odpowiedz
 • Może głupie pytanie ale..
  Posiadam konto Premium i KK zakładaną w innej promocji dla moneybacku.
  Czy jeśli zawnioskuję o KK w tej promocji i ją otrzymam i będę wykonywał płatności a tą pierwszą KK zamknę to moneyback będzie wpływał?

  Andrus Odpowiedz
  • Tak, mb jest do konta i warunkiem jest posiadanie produktu kredytowego

   JSW
  • Nie jest to wcale glupie pytanie bo wiekszosc osob na tym blogu wlasnie chce pozbyc sie starej karty za ktora za chwile trzeba bedzie placic na nowa z promocyjnymi 2 latami bez oplat. Pomijam juz fakt dodatkowego bonusu do Decathlonu.

   keton
  • Logika i regulaminy wskazują że pozbycie się starej a wstawienie na jej miejsce nowej KK nie powinno niczego zmienić w kwestii mb.
   No, ale skoro tak wskazuje logika, regulaminy i zdrowy rozsądek to pewnie Bank zrobi wszystko aby wykręcić się sianem i tak poprzekręcać abyśmy dostali równo g.
   Ja ich znam. Jak pójdą w zaparte to nawet opłacany przez nich Arbiter przyklepie im każdy farmazon. Przerabiałem.

   Bufon
 • Tak z innej beczki. Od 19.02 szykuje się kolejna promocja w ING, 100zl za regularne inwestowanie na funduszach 😀

  slayer28 Odpowiedz
  • Ciekawe czy nie wymyślą jakiej karencji. Ale wydaje mi się że nie. TFI to tak jak kasyno, zysk jest zawsze. Czy ktoś wygrywa i się cieszy czy też przegrywa i się wiesza, czy indeksy lecą w dół czy w górę prowizja i opłaty za zarządzanie i tak lądują w TFI.

   Bufon
  • No i skąd masz takiego newsa? Przyznaj się ;) Na stronie dla pospólstwa na razie nic nie ma.

   Bufon
  • Ja nie wnikam skąd, ale takie newsy to lubimy :)

   abc
  • Trzeba będzie tym razem zrobić 3 wpłaty ale za to po 150zl. Jeśli chodzi o ryzyko to oczywiście na FI zawsze istnieje Ale możesz pójść w fundusz gotówkowy. Tutaj inwestycja do 100% w obligacje skarbowe więc ryzyko znikome. Myślę że admin wkrótce przybliży promocję

   slayer28
  • „Tutaj inwestycja do 100% w obligacje skarbowe”
   Głównie (ale też nie tylko!) w obligacje skarbowe inwestują fundusze obligacji skarbowych; fundusze gotówkowe i pieniężne (w praktyce w Polsce to jedna kategoria) inwestują głównie w boby skarbowe i pieniężne, ale też certyfikaty depozytowe i obligacje (także korporacyjne!), najważniejszą ich cechą jest bliski termin wykupu (maks. 1 rok), dający wprawdzie nie gwarancję, ale dużą szansę na zachowanie kapitału.

   W praktyce, szczególnie w tym kontekście, masz rację: nie sposób wyobrazić sobie sytuacji, by osoba lokująca 3 × 150 zł w fundusz pieniężny utraciła środki w jakikolwiek sposób porównywalne do premii 100 zł.

   Don Quijote de la Mancha
  • Don zgadzam się z tobą w 100%. Mimo wszystko dobre info dla tutejszych czytelników. Dodam jeszcze że będą mogli z tej promocji skorzystać również uczestnicy poprzednich edycji. Wystarczy mieć zerowy rejestr funduszu lub po prostu go nie mieć. Karencji nie ma.

   slayer28
 • Witam, ktoś się orientuje jaki mcc ma płatność za fakturę w Orange ? Czy jest dobry do płatności kartą TMUB ?

  _Marek Odpowiedz
 • Jak w sumie interpretować zapis „bezgotówkowej transakcji zagranicznej” w regulaminie promocji dla karty Travel – czy nie da się przypadkiem pod niego podciągnąć zakupów przez internet za granicą? Jeśli tak, to ta promocja zaczyna być opłacalna, wystarczy robić zakupy przez internet w złotówkach (tylko jeszcze należałoby sprawdzić MCC).

  Dominik Odpowiedz
  • No ale prowizja za przewalutowanie dla tej karty jest masakryczna – 7%. W zaden sposob sie to nie bedzie oplacac. Co najwyzej zmniejszysz straty. Jak ktos robi zakupy zagraniczne to pewnie i tak ma juz dawno karte walutowa, co daje 0% za przewalutowanie :)

   keton
  • @keton spójrz dokładniej na mój komentarz, pisałem o transakcjach zagranicznych w złotówkach, tam przewalutowanie nie wchodzi w grę przecież.

   Dominik
  • To zalezy co rozumiesz przez operacje zagraniczne. Kupujac cos w sklepach on-line ceny i tak sa w USD lub EUR i ktos to musi przewalutowac. Jesli sam sklep to przewalutuje lub Paypal to tez nalezy liczyc sie z prowizja (Paypal rownie zdziera jak banki). Chyba ze znasz jakis sklep, ktory natywnie ma ceny w PLN lub po kursie NBP, w co watpie, bo braliby na siebie ryzyko kursowe.

   keton
  • Steam i inne sklepy internetowe z grami na przykład. Co prawda nie jest to w pełni kurs NBP, ale i tak konta w Polsce mogą płacić tylko w PLN.

   Dominik
  • A Steam jest traktowany jako platnosc zagraniczna? Gdzie dokladnie idzie ta platnosc? Bo w PSN chyba sa to normalne platnosci krajowe, o ile dobrze pamietam.

   keton
  • To jeszcze dodam od siebie, ze np. za Netflixa chyba tez bylby zwrot zagraniczny, bo jak widze na obciazeniu idzie to do Amsterdamu. Pytanie czy konto fizycznie tez jest w Holandii? Jesli tak to bedzie oplacalne uzyc karty Travel. Dobrze wiedziec!

   keton
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne – czy to znaczy, że wszelkie płatności w sklepach internetowych nie są brane do obrotu?

  Paweł Odpowiedz
  • Trzeba powiedzieć, że jest spory problem z wydaniem tego 1000 w marcu… w zasadzie zwykłe zakupy tylko można zrobić, tankowanie, czy coś przeoczyłem?

   K+M+B
  • Zawsze można próbować coś kupić i zwrócić otrzymując środki na inną kartę (np. allegro czy popularne markety budowlane) ;)

   Michał
  • Wiedziałem, że warto zagaić.
   Ps. Myślę, że mam fajną ofertę łączoną- odezwę się na priv do analizy.

   K+M+B
 • Czy promocja przewiduje wzięcie tej karty wydanie 1000 zł zgarnięcie 200 zł do Decathlonu i zrezygnowanie z tej Karty w kolejnym miesiącu ?

  Tomahawk Odpowiedz
  • Może inaczej – promocja nie wymaga korzystania/posiadania karty po odbiorze nagrody :)

   Michał
  • W regulaminie nie zauważyłem, aby była jakaś wzmianka o tym, że należy posiadać kartę w trakcie odbioru nagrody, czyli po wydaniu 1000 zł można zamknąć kartę.

   McKwacz
 • Czy z automatu każdy bierze udział w tej promocji? Nie widzę dedykowanego linku, co za tym idzie wnioskowanie z poziomu bankowości internetowej też dopuszcza do premii ,tak ?

  warmaschine Odpowiedz
 • Ile średnio czekaliście na kartę? Do mnie idzie już do ponad 2 tygodnie.

  Alfu Odpowiedz
  • Do mnie tez juz ponad 2 tyg… Mozesz zadzwonic an infolinie idowiedzic sie kiedy dokladnie wyslali i zablokowac (tymczasowo do 28 dni)… A jak nie przyjdzie wkrotce zamowisz nowa.

   droo_
 • U mnie umowa do podpisania idzie od dwóch tygodni.

  santech Odpowiedz
 • Czy umowę o tą kartę z promocją mogę podpisać w salonie T -Mobile? Jak rozumieć nie uwzględnianie zakupów za narzędzia elektryczne, wodno sanitarne?

  Vitoo Odpowiedz
  • To jest akurat błędne tłumaczenie tego kodu. Chodzi o płatności za rachunki dotyczące mediów (prąd, telefon, woda). Także nie ma co się przejmować zwykłymi zakupami takich urządzeń :)
   Na stronie jakimcc.pl można sprawdzić co dokładnie się kryje pod danym kodem (w praktyce).

   Michał
 • Obecnie posiadam debetówkę, kredytową PMK i lutym przyszła KK Travel z promocją do Decathlonu. Czy mogę zawnioskować o kolejną KK PMK,lub Travel i otrzymać kolejny bon Decathlon?

  Adam33 Odpowiedz
 • Dostałem info w bankowości internetowej że każda karta dostanie voucher 200zl. Zamówiłem 3 i Pan konsultant nie był pewien. Wstrzymał mi dwie pozostałe kk ponieważ nie był pewien, że dostanę nagrodę za każdą. Ja mam odpowiedź na skrzynce innego pracownika , że dostanę bony za każdą kk. Tak więc reklamację mam już w garści. Tobie też tak radzę żeby mieć dobrą podstawę do ewentualnej reklamacji jak nie przyznają vouchera.

  Kacper Odpowiedz
 • Mam pytanie – zmieniłem właśnie limit karty kredytowej z 10000 do 800 złotych, kiedy taka informacja zostanie przekazana do biku?

  Rafał Odpowiedz
 • Będziecie jeszcze w lutym wykonywać po 4 transakcje by uniknąć opłaty za kartę, czy może jest jakieś zwolnienie z tej opłaty za pierwszy niepełny miesiąc?

  tomafra Odpowiedz
 • właśnie wyrobiłem kartę kredytową a konto miałem w tm już z 2 lata tez załapie sie na bon?

  darek Odpowiedz
 • We wtorek był u mnie kurier z umową, do tej pory nie dostałem hasła do bankowości elektronicznej. Czy mogę jakoś aktywować dostęp ? Bank też nie dzwonił, czy jest możliwość że konto jest jeszcze nie aktywne?

  Łukasz Odpowiedz
 • Skomentuj

  Chcesz mieć pewność, że nikt inny nie podpisze się twoim nickiem? Zarejestruj się (lub zaloguj) na LiveSmarter!

  Ostatnie wpisy